Đăng ngày: 19/07/2019
Chiều ngày 18/7/2019, Đoàn Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 2087/QĐ-SXD ngày 12/7/2019 của Giám đốc Sở Xây dựng do Chánh Thanh tra Sở Xây dựng làm Trưởng đoàn đã tiến hành công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng đối với công trình Trụ sở làm việc huyện ủy; Kho lưu trữ tài liệu huyện; Công tác cấp giấy phép xây dựng từ năm 2016-2018 và việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đối với tiêu chí quy hoạch và nhà ở tại huyện Đức Phổ. Thời gian thanh tra 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.​

anh quang canh.jpg
 Quang cảnh công bố Quyết định thanh tra


Đây là cuộc thanh tra thường xuyên và nằm trong nội dung kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 4010/QĐ-SXD ngày 14/12/2018.

Tại buổi công bố quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra đã thông qua mục đích, yêu cầu và các nguyên tắc tiến hành hoạt động thanh tra, quyền và nghĩa vụ của Trưởng đoàn, thành viên Đoàn thanh tra cũng như quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra theo quy định của pháp luật để các đơn vị có liên quan thực hiện chấp hành nghiêm túc. Sau khi kết thúc đoàn thanh tra, Đoàn sẽ có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Sở kết quả thanh tra để kết luận và xử lý theo quy định của pháp luật./.  


Thanh tra Sở​


Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm