Đăng ngày: 18/01/2019
Đ/c Nguyễn Phong, Bí thư Đảng bộ phát biểu khai mạc
 

Chiều 17/01/2019 Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự và chỉ đạo có Đồng chí Nguyễn Phong, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Xây dựng; Đ/c Phùng Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở; Đ/c Nguyễn Công Hoàng, Chủ nhiệm UBKT Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.​

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Phong, Bí thư Đảng bộ yêu cầu mỗi đồng chí đảng viên tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong năm 2019.

Sau phát biểu khai mạc của đ/c Bí thư Đảng bộ, đ/c Phùng Minh Tuấn, PBT Đảng bộ trình bày nội dung Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ Sở. Qua báo cáo cho thấy, Đảng bộ Sở Xây dựng trong thời gian qua đã phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo chương trình, kế hoạch đề ra.
PGD Tuan BC.jpg 
 ​Đ/c Phùng Minh Tuấn, PBT báo cáo
 
Trong năm 2018, Đảng bộ Sở đã quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn về tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh; Đảng bộ Sở phối hợp chặt chẽ và lãnh chỉ đạo triển khai các Nghị quyết số 18, 19, 20 và 21 Hội nghị TW6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đặc biệt tổ chức triển khai Nghị quyết 05-NQ/TU về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; Nghị quyết số 26, 27, 28 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cũng như các Nghị Quyết, Chương trình, kế hoạch của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh. Báo cáo đã chỉ rõ những ưu điểm và luôn bám sát thực tiễn để kịp thời nắm bắt và giải quyết các vấn đề đặt ra tại cơ quan. Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh được quan tâm toàn diện và được thực hiện từ các Chi bộ. Dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ, các Chi bộ và các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng định hướng, bám sát các chương trình công tác đề ra; động viên được cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng lớn mạnh.

Triển khai tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên nâng cao trình độ nhận thức và bản lĩnh chính trị trong công tác; phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết trong triển khai nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt việc duy trì nề nếp sinh hoạt, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các Chi bộ, tổ chức, quán triệt và triển khai kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát tới các Chi bộ, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm trong toàn Đảng bộ; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng xây dựng chương trình, kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ mà Đảng ủy cấp trên giao.

Tại Hội nghị, các đảng viên thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến về dự thảo báo cáo và cơ bản nhất trí với báo cáo do Đảng bộ Sở chuẩn bị, Báo cáo đã đề cập toàn diện các mặt công tác; nêu rõ thành tích, hạn chế trong năm qua cũng như đưa ra giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phong, Bí thư Đảng bộ, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Sở đã tổng kết những nội dung chính đạt được năm qua; đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ Sở cần phải tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2019 cũng như đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị và chú trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đồng chí đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, mà trước hết là các đồng chí đảng viên phải phát huy vai trò, ý thức, trách nhiệm, chung sức, chung lòng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu không ngừng để lập thành tích, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019.
Khen thuong.jpg

Kết thúc Hội nghị là phần khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm qua./.
Văn phòng Sở

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm