Đăng ngày: 12/04/2019
Đ/c Nguyễn Phong - Bí thư Đảng uỷ Sở - Giám đốc Sở chủ trì

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 455/UBND-NNTN ngày 25/01/2019 về việc thực hiện kiểm điểm cán bộ, công chức có khuyết điểm phát hiện qua thanh tra; Công văn số 1528/UBND-HCC ngày 01/4/2019 về việc chấn chỉnh hoạt động phối hợp giải quyết thủ tục hành chính công tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh Quảng Ngãi.​

 

Ngày 12/4/2019 tại Hội trường Sở Xây dựng, tập thể lãnh đạo Sở, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Công đoàn Sở đã tổ chức họp xem xét kiểm điểm công chức có khuyết điểm phát hiện qua thanh tra và việc chấn chỉnh hoạt động phối hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính công tại Trung tâm Phục vụ HCC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Tham dự có Đồng chí Nguyễn Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở - chủ trì;  Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Sở; Các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Chủ tịch Công đoàn Sở; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở và các đồng chí phải kiểm điểm liên quan đến nội dung nêu trên.
 quang canh buoi lam viec.jpg
 Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở - chủ trì triển khai nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện kiểm điểm cán bộ, công chức có khuyết điểm phát hiện qua thanh tra và việc chấn chỉnh hoạt động phối hợp giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phải đảm bảo khách quan, đúng thực chất để có cơ sở đề ra chủ trương, giải pháp khắc phục, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm. Đồng thời yêu cầu các cá nhân có liên quan đến việc kiểm điểm báo cáo các sai phạm, kiểm điểm giải trình và tự nhận hình thức kỷ luật.

Sau phát biểu của Giám đốc Sở từng đồng chí trình bày bản kiểm điểm cá nhân liên quan đến các sai phạm được nêu và tự nhận hình thức kỷ luật. Các thành viên tham dự đã đóng góp ý kiến cho từng cá nhân và bàn bạc để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm nhằm đưa ra giải pháp khắc phục, chấn chỉnh trong thời gian đến đạt kết quả tốt hơn. Cuối cùng các thành viên tham dự họp kiểm điểm thống nhất bỏ phiếu kín để xác định hình thức kỷ luật đối với từng đồng chí phải kiểm điểm./.

Văn phòng Sở​

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm