Đăng ngày: 15/05/2019
Đ/c Đào Thị Lệ Thắm - Chánh Thanh tra Sở đại diện phát biểu khai mạc
 

Nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp cho các cán bộ, công chức, viên chức và các chức danh có thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng, xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản thuộc UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, từ ngày 15/5/2019 đến ngày 17/5/2019 tại Khách sạn Mỹ Trà Quảng Ngãi, Sở Xây dựng phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) thuộc Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị triển khai tập huấn chuyên sâu về quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản.​

Tham dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng có bà Đào Thị Lệ Thắm – Chánh Thanh tra Sở Xây dựng – đại diện Sở Xây dựng; Đại diện Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng có ông Nguyễn Tiến Dân – Phó Giám đốc Phân viện Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng tại Miền Trung cùng các giảng viên của Học viện và gần 100 học viên là cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý xây dựng, đô thị, đất đai và nhà ở thuộc UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

IMG_7177.JPG
Quang cảnh lớp học

Nội dung bồi dưỡng chuyên sâu gồm các chuyên đề sau:

- Nhận diện các hành vi VPTTXD và kỹ năng lập biên bản vi phạm hành chính trong xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

- Nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử phạt và kỹ năng xác định thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả.

- Thực hiện cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng.

- Kỹ năng tiếp nhận thông tin vụ việc và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tổng quan về quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản.

- Kỹ năng thực hiện quản lý đất đai trong đô thị.

- Kỹ năng thực hiện quản lý kinh doanh bất động sản.


Trong quá trình tập huấn, các học viên sẽ được nghe phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng, đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản.


Đây là nội dung bồi dưỡng chuyên sâu thực hiện theo Quyết định số 1961/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010-2015” và văn bản số 143/VPCP- KTN ngày 08/01/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2020.


Sau khi kết thúc lớp tập huấn, các học viên có thể nắm bắt được một cách cơ bản và có hệ thống công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng, quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản và có thể ứng dụng vào công việc thực tiễn để thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới một cách tốt hơn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng và đất đai trên địa bàn tỉnh./.

                                                                                        

​THANH TRA SỞ​


Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm