​Về việc công bố số điện thoại tiếp nhận, phản ảnh, kiến nghị của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi​
Thông báo số 02/BATGT-VP ngày 05/01/2017 của Ban an toàn giao thông về việc thông báo đường dây nóng tiếp nhận phản ảnh về tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh
​Thông báo số 1138/TB-SXD ngày 07/6/2016 của Sở Xây dựng về việc công bố số điện thoại tiếp nhận, phản ảnh, kiến nghị của Tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng (Thông tin chi tiết tại đây)      

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm