Đăng ngày: 16/03/2019

Chiều ngày 15/3/2019, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính, chủ trì làm việc với Sở Xây dựng về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của ngành trong năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp của ngành năm 2019.​

Tham dự buổi làm việc còn có Đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài Chính, Kế hoạch & đầu tư, NN&PTNT, TN&MT, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Quảng Ngãi; Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi; Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi; Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi và các đơn vị có liên quan. Về phía Sở Xây dựng có ông Nguyễn Phong - Giám đốc Sở, các Phó Giám đốc Sở và Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc sở và đặc biệt có các cơ quan báo, đài về tham dự và đưa tin.​

GD SO Bao cao.jpg
Đ/c Nguyễn Phong - GĐ Sở báo cáo

Tại buổi làm việc Đ/c Nguyễn Phong - Giám đốc Sở Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH 2019, giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; trong lĩnh vực Cải cách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế 01 cửa tại Trung tâm phục vụ hành chính công; Công tác thanh tra, kiểm tra; Công tác về quản lý nhà và thị trường bất động sản; Quản lý về xây dựng, Quy hoạch – kiến trúc, phát triển đô thị, vật liệu xây dựng và chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh.

Sau báo cáo của đồng chí Nguyễn Phong - Giám đốc Sở các thành viên tham dự tham gia ý kiến và tập trung thảo luận đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của Sở Xây dựng và giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2019 của Sở, cũng như đề xuất sự phối hợp xử lý các vướng mắc hiện nay giữa Sở Xây dựng với các Sở, Ban, Ngành và địa phương trong việc thực hiện quản lý Ngành, đặc biệt là công tác quản lý về quy hoạch, xây dựng, cấp phép, trật tự đô thị và Thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

PCT ket luan.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính phát biểu

Qua báo cáo của Giám đốc Sở, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Sở trong năm 2018, hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu do UBND tỉnh giao được Sở thực hiện hoàn thành đạt và vượt so với kế hoạch. Theo báo cáo về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đến nay tỷ lệ đô thị hóa 20,55%/20,37 (đạt 100,88% KH); tỷ lệ hộ dân cư đô thị dùng nước sạch 88%/88% (đạt 100% KH); tỷ lệ cây xanh đô thị (thành phố Quảng Ngãi và các thị trấn) 71%/71% (đạt 100% KH); thu ngân sách về phí, lệ phí: là 1.930 triệu đồng/1.807 triệu đồng (đạt 106,8% KH); Đánh giá cao kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, được tổ chức, cá nhân đánh giá có nhiều tiến bộ so với trước đây, số lượng hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hầu hết các hồ sơ trả kết quả đảm bảo đúng tiến độ.

Bên cạnh đó Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản quản lý nhà nước liên quan ngành xây dựng; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng, quản lý xây dựng và quy hoạch – kiến trúc.

Trong thời gian đến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính đề nghị Sở Xây dựng cần rà soát toàn bộ những nhiệm vụ được UBND tỉnh giao và có giải pháp thực hiện cụ thể đối với những chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo; Rà soát, tham mưu UBND tỉnh về quy hoạch vùng, quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết cũng như tham mưu Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị đảm bảo đúng trọng tâm và điều chỉnh cho phù hợp thực tế; Thường xuyên kiểm tra, rà soát việc triển khai thực hiện các dự án Khu dân cư, Khu đô thị đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư và các dự án đã cho nghiên cứu khảo sát; kịp thời tham mưu UBND tỉnh thu hồi đối với những dự án không triển khai theo đúng quy định. Thực hiện tốt hơn nữa trong công tác phối hợp với các ngành, địa phương trong chương trình phát triển đô thị.​

 

Văn phòng Sở


Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm