CÁC PHÒ
NG, ĐƠN VỊ TR​ỰC THUỘC ​SỞ

1. VĂN PHÒNG SỞ
​​NGOC TUAN.png
​​Chánh Văn phòng: Nguyễn Ngọc Tuấn 

Điện thoại: 0255.3818482  - di động 0912246339

Email: nntuan​-sxd@quangngai.gov.vn​2. THANH TRA SỞ​​
THAM-2.png

Chánh Thanh tra: Đào Thị Lệ Thắm    

Điện thoại: 0255.3829426

Email: dtltham-sxd@quangngai.gov.vn  
CUONG-2.png

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Việt Cường                     

Điện thoại: 0255.3829426

Email: nvcuong-sxd@quangngai.gov.vn 

3. PHÒNG QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
TRUNG.png

Phó trưởng phòng Phụ trách phòng: Tạ Hoàng Trưng

Điện thoại: 0255.3824139

Email: thtrung-sxd@quangngai.gov.vn

​4. PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG​​ ​
THUAN-4.png

Trưởng phòng: Phạm Quang Thuận 

Điện thoại: 0255.3822480

Email: pqthuan-sxd@quangngai.gov.vn 

 

   ​

VINH-4.jpg

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Vinh 

Điện thoại: 0255.3822480

Email: nvvinh-sxd@quangngai.gov.vn 
5. PHÒNG QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC​
HA.jpg

​Trưởng phòng: Phạm Việt Hà

Điện thoại: 0255.3821001

Email: pvha-sxd@quangngai.gov.vn​


6. PHÒNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
VIET.png

Trưởng phòng: Phạm Hoàng Việt           

Điện thoại: 0255. 3713498

Email: phviet-sxd@quangngai.gov.vn  

VIEN.jpg

Phó trưởng phòng: Huỳnh Văn Viện

Điện thoại: 0255.3713498

Email: hvvien-sxd@quangngai.gov.vn ​

​​7. PHÒNG KINH TẾ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
TUAN.png

Trưởng phòng: Bùi Anh Tuấn  

Điện thoại:  0255.3713297

Email:batuan-sxd@quangngai.gov.vn

THANH-7.jpg

​Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thành

Điện thoại:  0255.3713297

Email:nvthanh-sxd@quangngai.gov.vn

8. ​CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG
QUANG-8.jpg

Chi cục trưởng: Phan Anh Quang  

Điện thoại: 0255.3711234

Email: paquang-sxd@quangngai.gov.vn


hinh the 1(phuoc 2).png
Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Trà Phước  

Điện thoại: 0255.3711234

Email: ntphuoc-sxd@quangngai.gov.vn 
​9. TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI​
NGOC TUAN.png

​Giám đốc: Nguyễn Ngọc Tuấn

Điện thoại: 0255.3730888

Địa chỉ: 391 Quang Trung, TP Quảng Ngãi

Email: nntuan-sxd@quangngai.gov.vn

BANG.jpg

Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Bằng

Điện thoại: 0255.3730888

Địa chỉ: 391 Quang Trung, TP Quảng Ngãi

Email:nhbang-sxd@quangngai.gov.vn​