Đăng ngày: 29/03/2019
Đ/c Phùng Minh Tuấn - PBT Đảng bộ Sở - PGĐ Sở phát biểu khai mạc
Thực hiện Kế hoạch số 106-KH/ĐUK ngày 21/01/2019 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019; Hướng dẫn số 34-HD/ĐUK ngày 22/01/2019 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh về việc hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019. Sáng nay, Ngày 29/3/2019 tại Hội trường Sở Xây dựng Đảng uỷ Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể đảng viên Đảng uỷ Sở Xây dựng.
 

​Tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị Đ/c Phùng Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở phát biểu và yêu cầu các đảng viên phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu sâu sắc các nội dung của của Chuyên đề nhất là những vấn đề mới từ đó liên hệ thực tiễn của đơn vị và viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng năm 2019 của mỗi đảng viên.

Thay Luong.jpg 
Giảng viên Trần Công Lượng báo cáo chuyên đề tại Hội nghị​ ​
 

Tại Hội nghị Thạc sĩ Trần Công Lượng, Giảng viên trường Đại học Phạm Văn Đồng, báo cáo viên Đảng ủy Khối đã truyền đạt những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 là tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng giúp đảng viên tiếp thu những vấn đề cơ bản của Chuyên đề cũng như nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi  để vận dụng vào thực tế công tác. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động thực hiện gắn với công việc chuyên môn được giao để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả nhất.

 
​Văn Phòng Sở
 

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm