Đăng ngày: 02/01/2020

Ngày 31/12/2019 Sở Xây dựng Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công chức, viên chức  và người lao động năm 2019 nhằm phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.​

 

Tham dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Phong- Ủy viên UBND tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở và các đồng chí trong cấp ủy; Ban Giám đốc Sở; Đồng chí Đào Thị Lệ Thắm- Chủ tịch Công đoàn - Chánh Thanh tra Sở và các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Sở; Đại diện BCH Chi đoàn TNCSHCM; Trưởng, Phó các Phòng, ban đơn vị cùng toàn thể công chức, viên chức và  người lao động Sở Xây dựng.

IMG_3917.JPG
Đ/c Nguyễn Công Hoàng, PGĐ Sở trình bày báo cáo​

Tại Hội nghị, sau khi nghe phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Phong, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở. Các đại biểu tham dự nghe và thảo luận các báo cáo: Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan năm 2019 và góp ý bổ sung nội dung Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở Xây dựng trong thời gian đến; Báo cáo thực hiện thu chi tài chính năm 2019, kế hoạch thu chi tài chính năm 2020; Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020.

Hội nghị đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến về nội dung các báo cáo; nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế trong năm qua để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của cơ quan trong thời gian đến, góp ý Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công, thảo luận về các vấn đề đảm bảo điều kiện làm việc; công tác cán bộ, công tác đào tạo, công tác thi đua khen thưởng, văn hóa công sở, đảm bảo các chế độ tài chính,...

IMG_3911.JPG
Đ/c Nguyễn Phong, GĐ Sở phát biểu tại Hội nghị

Qua phát biểu thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở tiếp thu và giải trình các ý kiến của đại biểu tham dự và kết luận cụ thể về tình hình giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020 và một số nội dung quy định khác nhằm quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2020. Bên cạnh đó Lãnh đạo Sở đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong năm vừa qua đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 03 đồng chí: Nguyễn Việt Cường; Huỳnh Nhật Thành và Nguyễn Phước Bình.

Tại Hội nghị, thừa Uỷ quyền của Giám đốc Sở, đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn – CVP Sở đã công bố Quyết định khen thưởng của Thủ tướng chính phủ cho đ/c Phạm Hoàng Việt và công bố Quyết định khen thưởng của Giám đốc Sở Xây dựng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

 IMG_3946.JPG
 Ban Giám đốc Sở và Chủ tịch Công đoàn nhận cờ thi đua của Bộ Xây dựng
IMG_3938.JPG 
Đ/c Phùng Minh Tuấn – PGĐ Sở trao kỷ niệm chương cho Đ/c Đào Thị Lệ Thắm
IMG_3942.JPG
Đ/c Nguyễn Phong - Giám đốc Sở trao Bằng khen của Thủ tướng cho đ/c Phạm Hoàng Việt

IMG_3930.JPG
Lãnh đạo Sở tặng Giấy khen cho các cá nhân

Cũng tại Hội nghị, các Phòng, ban, đơn vị thuộc Sở đã  đăng ký giao ước thi đua năm 2020, phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2019, tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết của Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2019 với sự nhất trí 100%./.

 

Văn phòng Sở

 

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm