Đăng ngày: 31/07/2018

Ngày 27/7/2018 Đảng bộ Sở Xây dựng đã tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể đảng viên Đảng bộ Sở Xây dựng.​

Tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị Đ/c Phùng Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở phát biểu và yêu cầu các đảng viên phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu sâu sắc các nội dung của các Nghị quyết, nhất là những vấn đề mới từ đó liên hệ thực tiển của đơn vị và xây dựng chương trình hành động cho từng vị trí công việc.

IMG_2454.JPG
Thạc sỹ Trần Công Lượng báo cáo tại buổi học tập

Tại Hội nghị Thạc sĩ Trần Công Lượng, Giảng viên trường Đại học Phạm Văn Đồng báo cáo viên Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. sau đó gợi ý nội dung cơ bản để viết bản thu hoạch cá nhân.​

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng giúp đảng viên tiếp thu những vấn đề cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi  để vận dụng vào thực tế công tác. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động thực hiện tại cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả và phù hợp.

​Văn phòng Sở


Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm