Đăng ngày: 23/01/2019
Đ/c Phùng Minh Tuấn, PBT, PGĐ Sở phát biểu khai mạc

Ngày 23/01/2019 Đảng bộ Sở Xây dựng đã tổ chức học tập, quán triệt các nội dung của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể đảng viên Đảng bộ Sở Xây dựng.

Đ/c Phùng Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Chủ trì phát biểu khai mạc Hội nghị và yêu cầu các đảng viên phải nghiêm túc học tập, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu sâu sắc các nội dung của hội nghị Trung ương 8 khoá XII, nhất là những vấn đề mới từ đó liên hệ thực tiễn của đơn vị và xây dựng chương trình hành động cho từng vị trí công việc.

Tại Hội nghị Thạc sĩ Trần Công Lượng, Báo cáo viên của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 36- NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Kết luận số 37- KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Quy định số 08- QĐi/TW ngày 25/10/2018 quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương. Tại Hội nghị này đồng chí báo cáo viên đã gợi ý các nội dung cơ bản cũng như hướng dẫn viết bản thu hoạch cá nhân.​

Quang canh Hoi nghi.jpg
Quang cảnh buổi học tập

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng giúp đảng viên tiếp thu những vấn đề cơ bản, vấn đề mới của các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi để vận dụng vào thực tế công tác. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động thực hiện tại cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả và phù hợp.

                                                                                                Văn phòng Sở​

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm