Đăng ngày: 28/03/2018


​Góp ý phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực Tịnh Hoà - Tịnh Kỳ thành phố Quảng Ngãi (Chi tiết thông tin gopc ý: Thuyết minh;   Bản đồ Quy hoach sử dụng đất).  Mọi góp ý xin gửi về Sở Xây dựng Quảng Ngãi, số 68 Phạm Văn Đồng, tp Quảng Ngãi hoặc qua địa chỉ Email: sxd@quangngai.gov.vn​


Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm