Đăng ngày: 01/08/2017

Ngày 30/6/2017, Bộ Xây dựng đã Ban hành Quyết định số 706/QĐ-BXD về việc Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016.

Đây là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.​ (Thông tin chi tiết  tại đây)


 

Phòng Quản lý xây dựng


Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm