Đăng ngày: 09/09/2017

Công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định định hướng đến năm 2030​

Ngày 08/9/2017, Sở Xây dựng tổ chức công bố Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Về dự buổi Công bố có: Đ/c Phùng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ trì, Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

pgd Tuan.jpg
Đ/c Phùng Minh Tuấn, PGĐ Sở Công bố Quyết định

Tại buổi Công bố đ/c Phùng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở đã công bố Quyết định Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây thông với mục tiêu quy hoạch là nhằm đánh giá hiện trạng nguồn tài nguyên, chất lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh, xác định nhu cầu trữ lượng khoáng sản cần thăm dò, khai thác, sử dụng; xác định danh mục, tiến độ thăm dò nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển VLXD của tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Ngoài ra, Quy hoạch sẽ giúp xác định cụ thể các khu vực mỏ cần thăm dò, khai thác, góp phần tăng giá trị sản xuất của ngành trên địa bàn.

 

Quy hoạch này do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư giao cho Đoàn Địa chất 505 ( thuộc Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ) tư vấn khỏa sát lập quy hoạch. Sau khi công bố, Sở Xây dựng sẽ tổ chức theo dõi và chỉ đạo triển thực hiện. Hàng năm tiến hành đánh giá việc triển khai Quy hoạch, đề xuất các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung và báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phù hợp với thực tế.​

​Văn phòng Sở


Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm