Đăng ngày: 25/09/2019

​- Công văn số 2761/SXD-KT&VL ngày 17/9/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8/2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

- Phụ lục giá VLXD tháng 8/2019 (Chi tiết tại đây: Phụ lục giá Phần I;   Phụ lục giá Phần II)

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm