Đăng ngày: 28/08/2018
 

Thực hiện Chương trình số 02-CTr/ĐTNK ngày 25/12/2017 và Kế hoạch số 24-KH/ĐTNK  ngày 26/02/2018 của BCH Đoàn Khối các cơ quan tỉnh về việc Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan năm 2018; Nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 02/9/1945 – 02/9/2018. Chi đoàn Sở Xây dựng Ban hành Kế hoạch số 17/KH-ĐTN ngày 20/8/2018 về việc tham gia phòng trào “Tuổi trẻ Quảng Ngãi chung tay xây dựng nông thôn mới” và cử Đoàn viên tham gia hoạt động nêu trên.( Kế hoạch cụ thể kèm theo)


Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm