Đăng ngày: 01/08/2017

Ngày 28/7/2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã Ban hành Quyết định số  1397-QĐ-UBND về việc Ban hành Bảng xếp loại đường tỉnh để xác định cước vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Đây là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo, sử dụng vào việc tính chi phí cước đường bộ trên địa bàn tỉnh trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngà ký và thay thế Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 của UBND tỉnh.​ (Thông tin chi tiết tại đây)

 

Phòng QLXD

 


Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm