Thư viện ảnh

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng
Ngày cập nhật: 108/05/2018
Số lượng ảnh: 3

Đại hội Công đoàn
Ngày cập nhật: 108/05/2018
Số lượng ảnh: 4

Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm việc với Sở Xây dựng
Ngày cập nhật: 108/05/2018
Số lượng ảnh: 2

Họp mặt CBCC hưu trí
Ngày cập nhật: 108/05/2018
Số lượng ảnh: 5

Lễ công bố thành lập Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi
Ngày cập nhật: 108/05/2018
Số lượng ảnh: 3