Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 Quy định việc sử dụng tài sản công để thanhtoán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thứcHợp đồng Xây dựng - Chuyển giao, toàn bộ nội dung Nghị định gồm 03 Chương, 19Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019 và Bãi bỏ Quyết định số23/2015/QĐ-CP ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định cơ chế Nhà nướcthanh toán quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hìnhthức Xây dựng – Chuyển giao.​

Hiển thị tin theo nhóm (home)

Chiều ngày 29/11/2019, tạiHội trường Sở Xây dựng Quảng Ngãi đã tổ chức  công bố quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Sở.​

Hiển thị tin theo nhóm (home)

Được sự thống nhất của Đảng bộ Sở, Lãnh đạoSở, Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và kiểm định CLCTXD Quảng Ngãi; thực hiện Kếhoạch số 03-KH/ĐTNC ngày 16/9/2019 của Cụm thi đua Khối Văn hóa – Xã hội về việctổ chức, triển khai phong trào “Tuổi trẻ Quảng Ngãi chung tay xây dựng nôngthôn mới”.

LIÊN KẾT WEB