Giới thiệu

Tin tức

Lĩnh vực văn hóa

Quy hoạch Quảng cáo

Thể dục thể thao

Lĩnh vực du lịch

Định hướng phát triển

Tài liệu ISO 9001:2008

Dự án đầu tư

Thông tin tuyên truyền

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1245021
Đang online: 5

  PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA
Điện thoại: 055.3821713
Email: qlvh-svhtt@quangngai.gov.vn

Trưởng phòng: Phan Đình Độ 

Điện thoại: 055.3710894 
Email: pddo-svhtt@quangngai.gov.vn

Phó phòng: Nguyễn Thị Xuân 

Phó Phòng: Phạm Minh Đát 

Phó phòng: Lê Thị Bích Phương

Phó phòng: Đặng Tấn Khôi 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ 

1. Về nghệ thuật biểu diễn:

a) Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lý của địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật.

b) Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn do địa phương tổ chức trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

c) Tham mưu Giám đốc Sở thẩm định, cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc tỉnh quản lý:

- Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao;

- Doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;

- Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật;

- Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình; nhà hát, đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang (trường hợp tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang nhằm mục đích kinh doanh).

d) Tham mưu Giám đốc Sở tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang trên địa bàn tỉnh.

đ) Thẩm định, tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa bàn tỉnh ra nước ngoài biểu diễn, cấp giấy phép cho các tổ chức thuộc địa bàn tỉnh mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương, cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa bàn tỉnh.

e) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sỹ, người mẫu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật.

g) Tham mưu Giám đốc Sở cấp, thu hồi giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sâu khấu do các tổ chức trên địa bàn tỉnh sản xuất hoặc nhập khẩu.

4. Về điện ảnh:

a) Tham mưu Giám đốc Sở làm nhiệm vụ Thường trực Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách nhà nước, Hội đồng thẩm định phim cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về điện ảnh.

c) Tham mưu Giám đốc Sở cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim do cơ sở điện ảnh thuộc địa bàn tỉnh sản xuất hoặc nhập khẩu.

d) Tham mưu Giám đốc Sở cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim truyện do cơ sở điện ảnh thuộc địa bàn tỉnh sản xuất hoặc nhập khẩu theo quy định của pháp luật về điện ảnh.

đ) Phối hợp với Thanh tra Sở kiểm tra việc phổ biến phim ở rạp, phim chiếu lưu động, phim phát trên các phương tiện khác tại các điểm hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí công cộng.

e) Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt động điện ảnh khác trên địa bàn tỉnh.

5. Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm:

a) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm quy mô cấp tỉnh.

b) Tham mưu Giám đốc Sở tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật, cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc theo quy định của pháp luật.

c) Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép triển lãm nhiếp ảnh theo quy định của pháp luật; cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ.

d) Tham mưu Giám đốc Sở tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô cấp tỉnh; tiếp nhận đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh; tiếp nhận đăng ký các triển lãm khác thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

đ) Tham mưu Giám đốc Sở quản lý hoạt động mua bán, trưng bày, sao chép tác phẩm mỹ thuật trên địa bàn tỉnh.

6. Về quyền tác giả, quyền liên quan:

a) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bảo ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh.

c) Tham mưu Giám đốc Sở thẩm định quyền tác giả, quyền liên quan khi có tranh chấp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức tiếp nhận đơn và trả kết quả đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

7. Về thư viện:

a) Tham mưu Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao các xuất bản phẩm lưu chiểu trên địa bàn tỉnh cho thư việc cấp tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn việc đăng ký hoạt động thư viện trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng theo quy định của pháp luật.

c) Phối hợp với Phòng Tổ chức – Pháp chế Sở, Thư viện tỉnh tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn các thư viện ở địa phương xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

8. Về quảng cáo:

a) Tham mưu Giám đốc Sở thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh.

b) Tham mưu Giám đốc Sở tiếp nhận và xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn; thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

c) Tham mưu Giám đốc Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo định kỳ việc quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

d) Phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo (trừ báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm và tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin).

9. Về văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động:

a) Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý di sản văn hóa tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chính sách văn hóa dân tộc.

b) Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh.

c) Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn tổ chức hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.

d) Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn và kiểm tra việc cấp giấy phép hoạt động karaoke, vũ trường; quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử không nối mạng và vui chơi giải trí nơi công cộng trên địa bàn tỉnh.

đ) Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng và các hoạt động văn hóa khác trên địa bàn tỉnh.

e) Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn và kiểm tra việc trang trí, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

10. Về văn học:

a) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về hoạt động văn học trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động văn học trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

11. Tham mưu Giám đốc Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu Giám đốc Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các lễ hội quy mô cấp tỉnh.

12. Phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về văn hóa đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

13. Phối hợp với Phòng Tổ chức - Pháp chế tham mưu Giám đốc Sở triển khai công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đối với các tài năng văn hóa nghệ thuật.

14. Phối hợp với Phòng Tổ chức - Pháp chế và các đơn vị liên quan tham mưu Giám đốc Sở ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng và các đơn vị văn hóa trực thuộc Sở; phối hợp dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị văn hóa thuộc Sở và các Hội đồng chuyên ngành về văn hóa.​

Theo Quyết định 504/QĐ-SVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Sở VHTTDL Quảng Ngãi về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của cấc phòng chuyên môn thuộc Sở VHTTDL Quảng Ngãi    


Thông tin cần biết
  

​Thông báo kết quả Chung khảo giải thưởng Văn học nghệ thuật lần thứ I năm 2019 (Tải tại đây) 

 

  

​Góp ý đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch Đề án tải tại đây

 

   

​Kế hoạch 705/KH-SVHTTDL (Phu luc tuyen truyen co dong truc quan.doc) ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch QuảngNgãi về việc tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh. 

Mẩu băng rôn, phướn, pano (Tải tại mục tài liệu chia sẻ)

 

   


Danh sách doanh nghiệp kinh doanh lữ hành cập nhật ngày 27/5/2019 (Tải tại đây)

 

   

​Thông báo phối hợp hổ trợ tổ chức cuộc thi Người đẹp núi Ấn sông Trà năm 2019

 

  

icon_new_2.gifp ý dự thảo quy chế, kế hoạch xét tặng giải thưởng VNHT Phạm Văn Đồng tải tại đây

 

Phim tư liệu
UBND huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  NaN%
Bình thường  Infinity%
Xấu  Infinity%

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Fax: 0255.3827566. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi