Giới thiệu

Tin tức

Lĩnh vực văn hóa

Quy hoạch Quảng cáo

Thể dục thể thao

Lĩnh vực du lịch

Định hướng phát triển

Tài liệu ISO 9001:2008

Dự án đầu tư

Thông tin tuyên truyền

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1242246
Đang online: 5

THANH TRA SỞ
Điện thoại: 055.3827130
Email: tt-svhtt@quangngai.gov.vn 

Chánh Thanh tra: Đàm Việt Thanh 
Điện thoại: 055.3827130.
Email: dvthanh-svhtt@quangngai.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra: Võ Tấn Dũng 
Email: vtdung-svhtt@quangngai.gov.vn

          ​VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ 

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở.

2. Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng.

3. Tham mưu Giám đốc Sở giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; tham mưu cho Lãnh đạo Sở giải quyết khiếu kiện của các tổ chức, cá nhân trên lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

4. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

5. Tổng hợp, báo cáo Giám đốc sở, Chánh Thanh tra tỉnh về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; báo cáo Chánh Thanh tra bộ về công tác thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trong lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch.

6. Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thanh tra sở có con dấu và tài khoản riêng theo quy định. 

7. Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với các Phòng chuyên môn của Sở tham mưu Giám đốc Sở thực hiện việc thanh tra chấp hành pháp luật chuyên ngành về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn toàn tỉnh.

8. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.​

Theo Quyết định 504/QĐ-SVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Sở VHTTDL Quảng Ngãi về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyện môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi


Thông tin cần biết
  

​Thông báo kết quả Chung khảo giải thưởng Văn học nghệ thuật lần thứ I năm 2019 (Tải tại đây) 

 

  

​Góp ý đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch Đề án tải tại đây

 

   

​Kế hoạch 705/KH-SVHTTDL (Phu luc tuyen truyen co dong truc quan.doc) ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch QuảngNgãi về việc tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh. 

Mẩu băng rôn, phướn, pano (Tải tại mục tài liệu chia sẻ)

 

   


Danh sách doanh nghiệp kinh doanh lữ hành cập nhật ngày 27/5/2019 (Tải tại đây)

 

   

​Thông báo phối hợp hổ trợ tổ chức cuộc thi Người đẹp núi Ấn sông Trà năm 2019

 

  

icon_new_2.gifp ý dự thảo quy chế, kế hoạch xét tặng giải thưởng VNHT Phạm Văn Đồng tải tại đây

 

Phim tư liệu
UBND huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  NaN%
Bình thường  Infinity%
Xấu  Infinity%

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Fax: 0255.3827566. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi