Giới thiệu

Tin tức

Lĩnh vực văn hóa

Quy hoạch Quảng cáo

Thể dục thể thao

Lĩnh vực du lịch

Định hướng phát triển

Tài liệu ISO 9001:2008

Dự án đầu tư

Thông tin tuyên truyền

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1242262
Đang online: 2

TẠP CHÍ CẨM THÀNH

Địa chỉ: 107 Đại lộ Hùng Vương – Tp Quảng Ngãi (Nay thuộc Tầng 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi - 105 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi).

Điện thoại: 055.827314, 055.3710100

Email: tcct-svhtt@quangngai.gov.vn

Tổng biên tập: Cao Văn Chư

Điện thoại: 055.3837247

Mail: cchu-svhtt@quangngai.gov.vn

 Số điện thoại: 0914063013

 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ  

 
Tạp chí Cẩm Thành là đơn vị cấp 2 trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi.
Tạp chí có chức năng tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý nhà nước và sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đăng tải nghiên cứu về các di sản văn hóa, các thành tựu văn hóa mới; hướng dẫn nghiệp vụ và phản ánh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình góp phần xây dựng văn hóa cơ sở.
Trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động hàng năm và dài hạn của Tạp chí, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành Tạp chí và các ấn phẩm khác theo giấy phép hoạt động và quy định pháp luật về báo chí.
Thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quản lý nhà nước và hoạt động sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch.
Thông tin, tuyên truyền công tác nghiên cứu lý luận, học thuật, thực tiễn của ngành, của đất nước và thế giới; phản ánh, định hướng dư luận xã hội và phổ biến kiến thức văn hóa, nghệ thuật; thực hiện quyền tự do ngôn luận của nhân dân.
Đăng tải các bài nghiên cứu, giới thiệu, biên soạn, dịch thuật, xuất bản các công trình nghiên cứu, sưu tầm, phê bình thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.
Giới thiệu các danh lam thắng cảnh, tiềm năng du lịch địa phương, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình trong cuộc vận động ''Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa''.
Làm diễn đàn, trao đổi của các nhà quản lý, nhà khoa học về các vấn đề liên quan đến sự phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh.
Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm phục vụ công tác tuyên truyền về lĩnh vực ngành.
Phối hợp với các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, các tổ chức, nhà khoa học đẩy mạnh thông tin đối ngoại trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Xây dựng tổ chức, phát triển mạng lưới cộng tác viên của Tạp chí.
Thực hiện hoạt động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể, các địa phương trong tỉnh thực hiện in ấn các ấn phẩm tuyên truyền phù hợp với điều kiện, chức năng của đơn vị; tổ chức hoạt động dịch vụ về văn hóa, thể thao và du lịch và các hoạt động xã hội khác khi có chủ trương của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động của Tạp chí với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.
Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách đối với biên tập, phóng viên, viên chức theo phân cấp quản lý.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao theo quy định của pháp luật.
 

Thông tin cần biết
  

​Thông báo kết quả Chung khảo giải thưởng Văn học nghệ thuật lần thứ I năm 2019 (Tải tại đây) 

 

  

​Góp ý đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch Đề án tải tại đây

 

   

​Kế hoạch 705/KH-SVHTTDL (Phu luc tuyen truyen co dong truc quan.doc) ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch QuảngNgãi về việc tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh. 

Mẩu băng rôn, phướn, pano (Tải tại mục tài liệu chia sẻ)

 

   


Danh sách doanh nghiệp kinh doanh lữ hành cập nhật ngày 27/5/2019 (Tải tại đây)

 

   

​Thông báo phối hợp hổ trợ tổ chức cuộc thi Người đẹp núi Ấn sông Trà năm 2019

 

  

icon_new_2.gifp ý dự thảo quy chế, kế hoạch xét tặng giải thưởng VNHT Phạm Văn Đồng tải tại đây

 

Phim tư liệu
UBND huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  NaN%
Bình thường  Infinity%
Xấu  Infinity%

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Fax: 0255.3827566. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi