Giới thiệu

Tin tức

Lĩnh vực văn hóa

Quy hoạch Quảng cáo

Thể dục thể thao

Lĩnh vực du lịch

Định hướng phát triển

Tài liệu ISO 9001:2008

Dự án đầu tư

Thông tin tuyên truyền

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1223632
Đang online: 5
Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật
Thẩm quyền giải quyết Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm
Trình tự thực hiện

            a) Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân tổ chức thi, sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô cấp tỉnh gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ thông báo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chậm nhất là 30 ngày trước ngày tổ chức cuộc thi.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép:

            Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản trả lời, trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.

   - Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Vào các ngày làm việc trong tuần.

+ Sáng: 7 giờ 00 đến 11 giờ 30;

+ Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.


Cách thức thực hiện

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc gửi qua đường bưu điện) và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Thành phần, số lượng hồ sơ

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

            - Thành phần hồ sơ:

            (1) Đề án tổ chức, thể lệ cuộc thi;

            (2) Trường hợp phối hợp với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế phải kèm theo văn bản thoả thuận giữa các bên.

            - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

     

Thời hạn giải quyết

       d) Thời hạn giải quyết:

            07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

           

Đối tượng thực hiện TTHC

 e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

         

Cơ quan thực hiện TTHC

   f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

            - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

            - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

    ​​​​

Kết quả thực hiện TTHC

        g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

     

      

Lệ phí

       h) Phí, lệ phí: Không.

        

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

    i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.​

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

      k) Yên cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

            - Tổ chức, cá nhân Việt Nam có chức năng hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật theo quy định của pháp luật;

            - Tổ chức cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật tại Việt Nam phải phối hợp với cơ quan, tổ chức có chức năng hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật theo quy định của pháp luật.

     ​

Căn cứ pháp lý

       l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.

- Thông tư số 18/2013/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.​

Văn bản đính kèm
Bản quyền © 2014 thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Fax: 0255.3827566. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi