Giới thiệu

Tin tức

Lĩnh vực văn hóa

Quy hoạch Quảng cáo

Thể dục thể thao

Lĩnh vực du lịch

Định hướng phát triển

Tài liệu ISO 9001:2008

Dự án đầu tư

Thông tin tuyên truyền

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1144392
Đang online: 12

PHÒNG XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH
Điện thoại: 055.3827544
Email: nsvhgd-svhtt@quangngai.gov.vn

 

Trưởng phòng: Phạm Minh Đát 
Điện thoại: 055.3827544
Phó Trưởng phòng: Lê Thị Bích Phương
Email: ltbphuong-svhtt@quangngai.gov.vn
 
 VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch, quy hoạch, đề án, sự án phát triển thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng gia đình, thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh.

6. Tham mưu Giám đốc Sở công tác tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

7. Tham mưu Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành đoàn thể chỉ đạo và hướng dẫn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; là Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh.

8. Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến gia đình, đảm bảo quyền bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trong gia đình.

9. Thực hiện công tác tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

10. Tham mưu Giám đốc Sở thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật.

11. Tham mưu Giám đốc Sở cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật.

 -------------------------------------------------------------------                         ​ 

Theo Quyết định số 504/QĐ-SVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 của SVHTTDL Quảng Ngãi về việc quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc Sở VHTTDL Quảng Ngãi


Thông tin cần biết
   

​Kế hoạch 705/KH-SVHTTDL (Phu luc tuyen truyen co dong truc quan.doc) ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch QuảngNgãi về việc tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh. 

Mẩu băng rôn, phướn, pano (Tải tại mục tài liệu chia sẻ)

 

   


Danh sách doanh nghiệp kinh doanh lữ hành cập nhật ngày 27/5/2019 (Tải tại đây)

 

   

​Thông báo phối hợp hổ trợ tổ chức cuộc thi Người đẹp núi Ấn sông Trà năm 2019

 

  

icon_new_2.gifp ý dự thảo quy chế, kế hoạch xét tặng giải thưởng VNHT Phạm Văn Đồng tải tại đây

 

 

Phim tư liệu
Lễ hội Kỳ Yên ở Đức Lợi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  NaN%
Bình thường  Infinity%
Xấu  Infinity%

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Fax: 0255.3827566. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi