Giới thiệu

Tin tức

Lĩnh vực văn hóa

Quy hoạch Quảng cáo

Thể dục thể thao

Lĩnh vực du lịch

Định hướng phát triển

Tài liệu ISO 9001:2008

Dự án đầu tư

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 883764
Đang online: 10

PHÒNG QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO 
Điện thoại: 055.3826941
Email: pnvtdtt-svhtt@quangngai.gov.vn

Trưởng phòng: Chu Văn Tính
Email: cvtinh-svhtt@quangngai.gov.vn

 
Phó phòng: Cao Đình Khôi
 
Phó phòng: Nguyễn Đức Ba 
 
​VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện điều tra đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của tỉnh theo Quy chế của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện các biện pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

3. Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận khu du lịch địa phương, điểm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương; công bố sau khi có quyết định công nhận.

4. Tham mưu Giám đốc Sở cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

5. Tham mưu Giám đốc Sở thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

 6. Tham mưu Giám đốc Sở thẩm định và quyết định xếp hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch đối với bãi cắm trại, nhà  nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác;

7. Tham mưu Giám đốc Sở thẩm định và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch;

8. Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch; cấp, thu hồi giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

9. Tham mưu Giám đốc xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt.

10. Tham mưu Giám đốc Sở quản lý hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Phòng Quản lý di sản văn hóa

          1. Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn nhân lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương sau khi được phê duyệt.

          2. Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh; cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

3. Tham mưu Giám đốc Sở quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử trên địa bàn tỉnh.

4. Tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện kiểm kê, lập danh mục, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

5. Tham mưu Giám đốc Sở thỏa thuận chủ trương lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thảo thuận thiết kế bản vẽ thi công, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, tổ chức thực hiện tu sửa cấp thiết và các dự án, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích thuộc tỉnh quản lý sau khi được phê duyệt.

          6. Tham mưu Giám đốc Sở thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh có khả năng ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan của di tích.

7. Tham mưu Giám đốc Sở tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ, khai quật khẩn cấp; theo dõi giám sát việc thực hiện nội dung giấy phép khai quật trên địa bàn tỉnh.

8. Tham mưu Giám đốc Sở thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia của Bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích, bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật trên địa bàn tỉnh.

9. Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do các tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; tổ chức đăng ký và quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp chứng chỉ hành nghề đối với chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, bảo tàng tỉnh và sở hữu tư nhân trên địa bàn tỉnh; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật của cơ sở giám định cổ vật trên địa bàn tỉnh.

10. Tham mưu Giám đốc Sở xác nhận điều kiện được cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

11. Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý văn hóa tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc cư trú trên địa bàn tỉnh.

          12. Cử thành viên tham gia Hội đồng giám định, thẩm định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          Điều 12. Phòng Quản lý thể dục thể thao

1. Về thể dục, thể thao cho mọi người.

a) Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh sau khi đã được phê duyệt.

b) Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài thể dục, thể thao sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

c) Tham mưu Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với hội thể thao quốc gia vận động nhân dân tham gia phát triển phong trào thể dục thể thao; phổ biến, hướng dẫn các phương pháp tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp.

d) Tham mưu Giám đốc Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thể thao giải trí trong các điểm vui chơi, khu du lịch, điểm du lịch, khu văn hóa thể thao trên địa bàn tỉnh.

đ) Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng cấp tỉnh.

e) Tham mưu Giám đốc Sở chủ trì phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan tạo điều kiện, hướng dẫn người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên và các đối tượng quần chúng khác tham gia hoạt động thể dục thể thao.

g) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức hướng dẫn tập luyện, biểu diễn, thi đấu các môn thể thao dân tộc, các phương pháp rèn luyện sức khỏe truyền thống.

h) Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc công nhận gia đình thể thao trên địa bàn tỉnh.

i) Tham mưu Giám đốc Sở phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tổ chức thực hiện giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

2. Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp

a) Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên; kế hoạch thi đấu các đội tuyển thể thao của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các giải thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt.

c) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện chế độ, chính sách với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên của tỉnh trong các hoạt động thi đấu thể dục, thể thao sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật.

d) Phối hợp với Thanh tra Sở tham mưu Giám đốc Sở tổ chức kiểm tra các điều kiện hoạt động kinh doanh của các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động thể thao cho câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

đ) Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện quyết định phân cấp cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

--------------------------------------------                        

Theo Quyết định 504/QĐ-SVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 của  Sở VHTTDL Quảng Ngãi về quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc Sở VHTTDL Quảng Ngãi 


Phim tư liệu
Lễ hội Kỳ Yên ở Đức Lợi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  NaN%
Bình thường  Infinity%
Xấu  Infinity%

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 055.3822716. Fax: 055.3827566. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi