Giới thiệu

Tin tức

Lĩnh vực văn hóa

Quy hoạch Quảng cáo

Thể dục thể thao

Lĩnh vực du lịch

Định hướng phát triển

Tài liệu ISO 9001:2008

Dự án đầu tư

Thông tin tuyên truyền

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1134735
Đang online: 5

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
 Điện thoại: 055.3822331
Email: khtc-svhtt@quangngai.gov.vn

Trưởng phòng: Nguyễn Chí Thanh.
Điện Thoại: 055.822331.
Email: ncthanh-svhtt@quangngai.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Minh Tú
Điện thoại: 055.3827319


 VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ 

1. Tham mưu Giám đốc Sở trong công tác triển khai và thực hiện các nội dung có liên quan đến lĩnh vực kế hoạch, tài chính, đảm bảo thực hiện đúng chế độ tài chính quy định.

2. Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm để tổng hợp toàn ngành trình cấp có thẩm quyền xét duyệt.

3. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. Đồng thời tham mưu quyết toán cuối năm đối với Văn phòng Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định.

4. Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo việc thực hiện ngân sách được phân bổ và công tác tài chính, kế toán, kế hoạch, đầu tư mua sắm tài sản công đối với các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức triển khai, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện quy chế công khai tài chính đối với nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật.

6. Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Quy chế tự kiểm tra và kiểm tra tài chính – kế toán định kỳ tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Hướng dẫn và báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 đối với khối Văn phòng; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

7. Phối hợp với Phòng Tổ chức – Pháp chế tham mưu Giám đốc Sở thực hiện thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và sắp xếp cán bộ làm công tác kế toán tại các đơn vị trực thuộc theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Kế toán. Hướng dẫn các chế độ lưu trữ tài liệu kế toán, chế độ khen thưởng và xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán theo quy định của pháp luật.

8. Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu phát triển ngành văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch, quản lý tài chính đối với các dự án được tài trợ theo phân công, phân cấp và quy định của pháp luật.

9. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn, định mức về quản lý và sử dụng tài sản công cho các cơ quan, đơn vị  trực thuộc Sở.

10. Phòng Kế hoạch – Tài chính có quyền từ chối hoặc không chấp nhận thanh toán các khoản kinh phí phát sinh ngoài dự toán khi chưa có ý kiến của Giám đốc Sở; khoản kinh phí không đúng với chế độ tài chính Nhà nước quy định và các khoản chi chưa đầy đủ về thủ tục thanh toán. Ngoài ra phòng Kế hoạch – Tài chính còn thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Kế toán.​                          ​ 

 ​Theo 504/QĐ-SVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi  


Thông tin cần biết
   

​Thông báo phối hợp hổ trợ tổ chức cuộc thi Người đẹp núi Ấn sông Trà năm 2019

 

  


Danh sách doanh nghiệp lữ hành cập nhật ngày 26/4/2019 (tải tại đây)

 

  

icon_new_2.gifp ý dự thảo quy chế, kế hoạch xét tặng giải thưởng VNHT Phạm Văn Đồng tải tại đây

 

 

Phim tư liệu
Lễ hội Kỳ Yên ở Đức Lợi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  NaN%
Bình thường  Infinity%
Xấu  Infinity%

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Fax: 0255.3827566. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi