Giới thiệu

Tin tức

Lĩnh vực văn hóa

Quy hoạch Quảng cáo

Thể dục thể thao

Lĩnh vực du lịch

Định hướng phát triển

Tài liệu ISO 9001:2008

Dự án đầu tư

Thông tin tuyên truyền

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1013217
Đang online: 13
PHÒNG TỔ CHỨC - PHÁP CHẾ
Điện thoại: 055.3827313
Email: tcpc-svhtt@quangngai.gov.vn
 
Trưởng phòng: Nguyễn Kỉnh
Điện thoại: 055.3827313
Phó Trưởng phòng: Phan Hồng Ái 
 
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG​ VÀ NHIỆM VỤ
 

1. Tham mưu Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền quyết định việc xây dựng đề án thành lập, chia tách, giải thể và quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý công chức, viên chức, người lao động của Sở; hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Sở;

3. Tham mưu Giám đốc Sở việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ; bố trí sử dụng, điều động, luân chuyển, biệt phái; chuyển ngạch, nâng ngạch đối với công chức, xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức; nâng lương, hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung; nghỉ hưu, thôi việc; kỷ luật, chấm dứt hợp đồng làm việc và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch quản lý theo quy định.

4. Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ, viên chức; trực tiếp tổ chức thực hiện theo quy trình về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm đối với các chức danh do Giám đốc Sở bổ nhiệm và đề nghị cấp trên bổ nhiệm.

5. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện quy trình tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nghỉ hưu đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền theo quy định.

6. Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chức năng, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế thuộc thẩm quyền phân cấp.

7. Tham mưu Giám đốc Sở công tác tuyển dụng, là cơ quan thường trực của Hội đồng Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Hội đồng sơ tuyển công chức của Sở.

8. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chế độ chính sách, quản lý, lưu trữ hồ sơ, theo dõi công tác đánh giá, nhận xét, phân loại công chức, viên chức và kiểm tra, giám sát công tác quản lý hồ sơ, đánh giá, nhận xét, phân loại công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc Sở.

9. Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật đến công chức, viên chức và người lao động theo quy định đáp ứng nhu cầu về chuyên môn nghiệp vụ và nhiệm vụ chính trị của ngành.

10. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng, rà soát, kiểm tra và đôn đốc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.

11. Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan tham mưu giúp Giám đốc Sở góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến.​

Theo Quyết định 504/QĐ-SVHTTDL ngày 29/12/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi


Thông tin cần biết
  

icon_new_2.gifGóp ý dự thảo đề án Quy hoạch định hướng mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực VHTTDL Xem tại đây 

 

  

​Dự thảo QUY HOACH (tải tại đây ) hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2025, định hướng đến năm 2030​

 

  

icon_new_2.gifThông báo: Kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2018, Bộ phận tiếp nhận hổ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi sẽ được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi. Địa chỉ: 60 - 62 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi. 

 

  

icon_new_2.gifp ý dự thảo quy chế, kế hoạch xét tặng giải thưởng VNHT Phạm Văn Đồng tải tại đây

 

  

icon_new_2.gif​Góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết về chính sách hổ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ​Công văn 620.pdf. Báo cáo bcdl.pdf. Nghị quyết nqdl.pdf.Tờ trình ttdl.pdf

 

 

Phim tư liệu
Lễ hội Kỳ Yên ở Đức Lợi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  NaN%
Bình thường  Infinity%
Xấu  Infinity%

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Fax: 0255.3827566. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi