Giới thiệu

Tin tức

Lĩnh vực văn hóa

Quy hoạch Quảng cáo

Thể dục thể thao

Lĩnh vực du lịch

Định hướng phát triển

Tài liệu ISO 9001:2008

Dự án đầu tư

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 913490
Đang online: 4

TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM VÀCHIẾU BÓNG

 

Địa chỉ: 63 Phan Đình Phùng

Điện thoại:055.823573

Mail: ttda-svhtt@quangngai.gov.vn

Phó Giám đốc phụ trách: Huỳnh Đức Tùng

Điện thoại: 055.3824842

 

 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ   

 

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng được thành lập theo Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 16/3/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Điện ảnh và Tuyên truyền Văn hóa, sau khi chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, biên chế, cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản của đội Tuyên truyền Văn hóa cho Trung tâm Văn hóa tỉnh.
Trung tâm thực hiện chức năng tổ chức các hoạt động Phát hành phim và Chiếu bóng phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phục vụ đồng bào miền núi-hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn hẻo lánh…, thông qua công tác phổ biến các tác phẩm điện ảnh để tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tham mưu đề xuất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác quản lý và phát triển ngành Điện ảnh ở địa phương theo quy định của pháp luật./.

 


Phim tư liệu
Lễ hội Kỳ Yên ở Đức Lợi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  NaN%
Bình thường  Infinity%
Xấu  Infinity%

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 055.3822716. Fax: 055.3827566. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi