Giới thiệu

Tin tức

Lĩnh vực văn hóa

Quy hoạch Quảng cáo

Thể dục thể thao

Lĩnh vực du lịch

Định hướng phát triển

Tài liệu ISO 9001:2008

Dự án đầu tư

Thông tin tuyên truyền

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1013148
Đang online: 7

VĂN PHÒNG SỞ
Điện thoại: 055.3822716
Email: vp-svhtt@quangngai.gov.vn

 

Chánh Văn phòng: Nguyễn Hữu Thuận

Điện thoại: 055.827315

Email:nhthuan-svhtt@quangngai.gov.vn 

 

Phó Chánh Văn phòng: Võ Thị Thảo

Điện thoại: 055.3824804

Email:vtthao-svhtt@quangngai.gov.vn


​VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ 

 

 1. Tham mưu Giám đốc Sở về công tác cải cách hành chính; theo dõi và duy trì hệ thống quản lý chất lượng hoạt động của Sở theo TCVN ISO 900:2008; thực hiện nhiệm vụ điều hành và quản lý bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” của Sở.

2. Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức quản lý và thực hiện các quy định của pháp luật về công tác hành chính - văn thư, lưu trữ; quản lý thống nhất việc ban hành văn bản, bảo đảm các quy định và quy trình ban hành văn bản theo quy định.

3. Tham mưu Giám đốc Sở kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện thống nhất theo quy định của Nhà nước về công tác văn thư lưu trữ và nghiệp vụ hành chính.

4. Thực hiện chế độ lưu trữ văn bản và quản lý tài liệu mật theo quy định của Nhà nước. Tiếp nhận công văn đã xử lý hằng năm của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn để sắp xếp đưa vào lưu trữ; chuyển giao tài liệu lưu trữ cho Trung tâm lưu trữ của tỉnh theo quy định.

5. Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan tham mưu Giám đốc Sở xây dựng nội quy, quy chế của Sở, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện nội quy, quy chế.

6. Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra thể thức các văn bản trước khi trình Lãnh đạo Sở ký ban hành.

7. Bảo đảm việc thu thập, cung cấp và xử lý thông tin thường xuyên, kịp thời, chính xác phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở.

8. Tham mưu Giám đốc Sở duy trì, tổ chức, chuẩn bị nội dung và phục vụ các phiên họp giao ban hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, sáu tháng, chín tháng, tổng kết năm; ban hành thông báo kết luận, biên bản các cuộc hội nghị, cuộc họp của Lãnh đạo Sở;

9. Tham mưu bố trí và tổ chức các cuộc làm việc, hội nghị của ngành, của Lãnh đạo Sở với các đơn vị trực thuộc, các cơ quan, đơn vị liên quan, sắp xếp chương trình làm việc và lịch công tác của Lãnh đạo Sở hàng tuần.

10. Tham mưu xây dựng Chương trình công tác tháng, quý, năm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố thực hiện chương trình công tác của ngành.

11. Tham mưu Giám đốc Sở công tác thi đua, khen thưởng và làm nhiệm vụ Thường trực của Hội đồng thi đua khen thưởng Sở.

12. Tham mưu Giám đốc Sở trong công tác đối nội, đối ngoại; quản lý văn bản, bảo đảm các điều kiện phục vụ cho công tác của Lãnh đạo Sở, hoạt động của các phòng chuyên môn thuộc Khối văn phòng Sở.

13. Tổ chức quản lý và duy trì hoạt động của hệ thống mạng internet, mạng máy tính nội bộ và mạng diện rộng phục vụ công tác điều hành và quản lý hoạt động chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.​

-----------------------------------

Ban hành kèm theo 504/QĐ-SVHTTDL  ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi 


Thông tin cần biết
  

icon_new_2.gifGóp ý dự thảo đề án Quy hoạch định hướng mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực VHTTDL Xem tại đây 

 

  

​Dự thảo QUY HOACH (tải tại đây ) hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2025, định hướng đến năm 2030​

 

  

icon_new_2.gifThông báo: Kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2018, Bộ phận tiếp nhận hổ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi sẽ được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi. Địa chỉ: 60 - 62 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi. 

 

  

icon_new_2.gifp ý dự thảo quy chế, kế hoạch xét tặng giải thưởng VNHT Phạm Văn Đồng tải tại đây

 

  

icon_new_2.gif​Góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết về chính sách hổ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ​Công văn 620.pdf. Báo cáo bcdl.pdf. Nghị quyết nqdl.pdf.Tờ trình ttdl.pdf

 

 

Phim tư liệu
Lễ hội Kỳ Yên ở Đức Lợi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  NaN%
Bình thường  Infinity%
Xấu  Infinity%

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Fax: 0255.3827566. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi