Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2066848
Đang online: 16
Văn bản pháp quy
Chọn lĩnh vực
Phân loại
Từ khóa
Tổng số: 199 văn bản.
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 139/TB-UBND 16/05/2018 Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
2 2392/QĐ-BTTTT 18/01/2018 Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã, cấp huyện
3 41/2017/TT-BTTTT 19/12/2017 Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
4 316/CATTT-TĐQLGS 19/06/2017 Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin trên các thiết bị phát WiFi
5 03/2017/TT-BTTTT 24/04/2017 Quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
6 02/2017/TT-BTTT 04/04/2017 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư"
7 05/2017/QĐ-TTg 16/03/2017 Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia
8 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Thông tư ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
9 09/NĐ -CP 09/02/2017 Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
10 87/QĐ-BTTTT 24/01/2017 Ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước cuar Bộ Thông tin và Truyền thông
11 212/BTTTT-KHCN 20/01/2017 Phổ biến thông tin liên quan đến việc quản lý phát triển các trạm BTS ở Việt Nam
12 2378/QĐ/BTTTT 30/12/2016 Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin ứng dụng ngân sách nhà nước
13 2387/QĐ - BTTTT 30/12/2016 Quyết định công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước
14 48/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san
15 43/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Thông tư ban hành danh mục sản phẩm nội dung thông tin số
16 47/TT/2016-BTTTT 26/12/2016 Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn ngân sách nhà nước
17 5870/UBND/KGVX 19/10/2016 Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới
18 472/QĐ-UBND 21/09/2016 Quyết định phê duyệt Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động của Mobifone trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020
19 07/CT/TW 05/09/2016 Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới
20 15/TTLT -BTTTT- BXD 22/06/2016 Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động
Trang 1/10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Bản quyền © 2012 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồng trang | Rss
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Cao Tánh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi.
Điện thoại: 055.3714579.  Email: stttt@quangngai.gov.vn.
Địa chỉ: 118 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi.