Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2216293
Đang online: 7
Văn bản pháp quy
Chọn lĩnh vực
Phân loại
Từ khóa
Tổng số: 208 văn bản.
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 04/CT-BTTTT 01/11/2019 Chỉ thị về tăng cường phòng chống mã độc và bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng
2 09/2019/QĐ-UBND 05/04/2019 Ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3 1117/UBND-KGVX 13/03/2019 Vv triển khai thực hiện Chỉ thị số 02-CT-TTg ngày 23-01-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
4 17/NQ-CP 07/03/2019 Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
5 03/2019/QĐ-UBND 21/02/2019 Ban hành Quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
6 01/2019/TT-BNV 24/01/2019 TT01_BNV- qui trinh trao doi luu tru xu ly tai lieu dien tu trong cong tac van thu
7 15/SO TTTT - TTBCXB 05/01/2019 V/v Hỗ Trợ Tuyên Truyền Quảng Bá Lễ Hội Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Tỉnh Tiền Giang 2019
8 1223/KL-STTTT 19/11/2018 Kết luận thanh tra quản lý thuê bao di động trả trước tại Chi nhánh Viettel Quảng Ngãi
9 1771/QĐ-UBND 19/10/2018 Về chủ trương đầu tư Dự án Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018 – 2020 và định hướng đến năm 2025
10 139/TB-UBND 16/05/2018 Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
11 2392/QĐ-BTTTT 18/01/2018 Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã, cấp huyện
12 41/2017/TT-BTTTT 19/12/2017 Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
13 316/CATTT-TĐQLGS 19/06/2017 Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin trên các thiết bị phát WiFi
14 03/2017/TT-BTTTT 24/04/2017 Quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
15 02/2017/TT-BTTT 04/04/2017 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư"
16 05/2017/QĐ-TTg 16/03/2017 Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia
17 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Thông tư ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
18 09/NĐ -CP 09/02/2017 Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
19 87/QĐ-BTTTT 24/01/2017 Ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước cuar Bộ Thông tin và Truyền thông
20 212/BTTTT-KHCN 20/01/2017 Phổ biến thông tin liên quan đến việc quản lý phát triển các trạm BTS ở Việt Nam
Trang 1/11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Bản quyền © 2012 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồng trang | Rss
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Cao Tánh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3711570.  Email: stttt@quangngai.gov.vn.
Địa chỉ: 118 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi.