Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1958748
Đang online: 6
Dịch vụ hành chính
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
Tổng số: 43 thủ tục.
STT Thủ tục Lĩnh vực CQ thực hiện
1 ​Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh​ Bưu chính, Viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông
2 Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh khi hết hạn Bưu chính, Viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông
3 Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính, Viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông
4 Thủ tục xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính, Viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông
5 Thủ tục hành chính Cho phép Họp báo Thông tin - Báo chí - Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
6 Thủ tục hành chính Cấp giấy phép xuất bản bản tin Thông tin - Báo chí - Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
7 Thủ tục hành chính Cấp giấy phép trưng bày tủ thông tin Thông tin - Báo chí - Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
8 Thủ tục hành chính Cho phép tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài Thông tin - Báo chí - Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
9 Thủ tục cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Thông tin - Báo chí - Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
10 Thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ TT&TT cấp phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử Thông tin - Báo chí - Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
11 Thủ tục Thẩm định Hồ sơ đề nghị Bộ TT&TT cấp phép Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Thông tin - Báo chí - Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
12 Thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, đổi thẻ nhà báo Thông tin - Báo chí - Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
13 Thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ TTTT cấp Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình Thông tin - Báo chí - Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
14 Thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ TTTT Cấp giấy phép hoạt động báo chí in Thông tin - Báo chí - Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
15 Thủ tục Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương (điều chỉnh mẫu đơn và bổ sung căn cứ pháp lý) Thông tin - Báo chí - Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
Trang 1/3 1 2 3 > >> 
Bản quyền © 2012 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồng trang | Rss
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Cao Tánh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi.
Điện thoại: 055.3714579.  Email: stttt@quangngai.gov.vn.
Địa chỉ: 118 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi.