Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2216296
Đang online: 7
     PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                         Điện thoại: 0255 3711 574

 

A. Lãnh đạo phòng:   

 1. Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Huy Hoàng

      - Mobile: 0982.14.22.11

      - E-mail: hoangnqh@ict-quangngai.gov.vn

 2. Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Nam

      - Mobile: 0905.47.97.57

      - E-mail: namnv@ict-quangngai.gov.vn​

B. Chức năng nhiệm vụ phòng:  

I. Vị trí và chức năng:

Phòng Công nghệ thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ thông tin bao gồm: công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung số; công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng và phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh phù hợp với đặc thù của địa phương và phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp công nghệ thông tin của quốc gia.

2. Tham mưu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

3. Tham gia việc tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin; áp dụng và kiểm tra việc áp dụng các quy định, tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật, công bố chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

4. Tham mưu xây dựng các quy định về an toàn công nghệ thông tin theo thẩm quyền.

5. Tham gia xây dựng chính sách, biện pháp quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

6. Tham mưu xây dựng các chương trình xã hội hóa công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

7. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động dịch vụ công về công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

8. Tham gia thẩm định dự án, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp công nghệ thông tin trong và ngoài ngành thực hiện trên địa bàn tỉnh. Tham gia thẩm định dự án đầu tư; tổ chức thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định công nghệ, thiết kế kỹ thuật, dự toán và tổng dự toán các dự án đầu tư công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

9. Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá nghiệm thu các hạng mục công trình liên quan đến công nghiệp công nghệ thông tin theo thẩm quyền quản lý được phân cấp.

10. Tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin cho xã hội.

11. Tham gia thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và các quy định về công nghiệp công nghệ thông tin của các tổ chức, cá nhân.

            12. Tham mưu tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bản quyền đối với sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông; quyền sở hữu trí tuệ các phát minh, sáng chế thuộc các lĩnh vực về công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Tham mưu thực hiện các biện pháp bảo vệ hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực bản quyền, sở hữu trí tuệ theo thẩm quyền.

           13. Tham gia hướng dẫn nghiệp vụ bảo hộ trong lĩnh vực bản quyền, sở hữu trí tuệ cho các ngành, địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và công dân đối với sản phẩm, dịch vụ theo thẩm quyền trên địa bàn tỉnh.

14. Tham gia chuẩn bị nội dung liên quan đến công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh cho Giám đốc Sở tham gia các cuộc họp theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, liên ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh,… và các tổ chức có liên quan đến lĩnh vực này.

15. Tham mưu cho Giám đốc Sở về việc tổ chức hội nghị, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ trong lĩnh vực ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn toàn tỉnh.

16. Tham mưu cho Giám đốc Sở và là đầu mối trong các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

17. Phụ trách nhiệm vụ quản trị mạng tin học và tham mưu, tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính của Sở.

18. Quản lý tài sản công của nhà nước thuộc quyền quản lý của Phòng.

19. Quản lý cán bộ, công chức, tài sản, hồ sơ và tài liệu theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.  


 


Thông tin cần biết
  

V/v nguy cơ bị lây nhiễm mã độc qua lỗ hổng trên phần mềm Winrar chưa cập nhật​ CV251_CATTT-NCSC.pdfCV251_CATTT-NCSC.pdf

 

  

Bộ TT&TT Thông báo về 03 Bộ tài liệu​ xem chi tiết tại đây​

 

  

Về Việc Triển Khai Thự Hiện Quyết Định Số 28/2018/QĐ-TTg Ngày 12/7/2018 Của Thủ Tướng Chính Phủ​ 5781.pdf5781.pdf

 

   

​V/v cung cấp số liệu thống kê về lĩnh vực thông tin cơ sở năm 2018

2Mau cung cap so lieu thong ke TTCS.rar2Mau cung cap so lieu thong ke TTCS.rar​​

 

   

​Thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường bảo đảm an toàn an ninh thông tin trong dịp lễ 02/9/2018.​

Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

   

Hướng dẫn triển khai Thông tư số 32/2017/BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nội dung chi tiết xem tại đây​.

 

Phim tư liệu
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Năm 2019 - Năm bứt phá của Ngành Thông tin và Truyền thông.
Xem thêm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nội dung thuộc lĩnh vực nào nhất trên website này?

  Báo chí xuất bản
  Công nghệ thông tin
  Bưu chính viễn thông
  Lĩnh vực khác

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồng trang | Rss
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Cao Tánh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3711570.  Email: stttt@quangngai.gov.vn.
Địa chỉ: 118 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi.