Thứ Hai, 24-02-2020, 14:52 (GMT+7)


Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2382107
Đang online: 7
Công bố đường dây nóng tiếp nhận, phản ảnh, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông

    PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

                                             Điện thoại: 0255 3711 572

    A. Lãnh đạo phòng:       

   1. Phụ trách phòng: Nguyễn Thị Hiệp

             - Mobile: 01294.440.777
             - E-mail: hiepnt@ict-quangngai.gov.vn

   B. Chức năng nhiệm vụ phòng:
          I. Vị trí và chức năng:

Phòng Kế hoạch – Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng kế hoạch, chiến lược, cơ chế chính sách, đề án, dự án ứng dụng và phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho Giám đốc Sở trong công tác tiếp nhận, phân bổ và điều phối các nguồn kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kinh phí thực hiện dự án, kinh phí sự nghiệp thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Chủ trì, tổ chức việc xây dựng và tham mưu cho Giám đốc Sở trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch của ngành và tổ chức triển khai, kiểm tra và quản lý việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Chủ trì, tổ chức việc xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của ngành.

3. Chủ trì, tổ chức xây dựng các dự án, đề án và tham mưu cho Giám đốc Sở trình UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức triển khai, kiểm tra và quản lý việc thực  hiện sau khi được phê duyệt.

4. Tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác thu hút các nguồn đầu tư phát triển trong và ngoài nước, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật về phát triển mạng lưới thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

5. Chủ trì, tổ chức xây dựng cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

6. Chủ trì, tổ chức  thực hiện công tác thu thập thông tin, xử lý thông tin,  thống kê, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác chuyên môn của Sở.

7. Làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Sở, có trách nhiệm tham mưu và tổ chức tuyển chọn những nhiệm vụ khoa học của ngành.

8. Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư chuyên ngành thông tin và truyền thông theo qui định của cấp có thẩm quyền.

9. Chủ  trì,  tổ chức thẩm định và đề xuất việc cấp, gia hạn, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi các giấy phép của các tổ chức, công dân theo thẩm quyền được phân công thuộc lĩnh vực ngành phụ trách.

10. Thực hiện nhiệm vụ theo dõi và giúp giám đốc Sở trong việc tổ chức, phối hợp để hướng dẫn về nghiệp vụ, chuyên môn cho các Sở, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh.

11. Chủ trì trong việc chuẩn bị các nội dung liên quan đến hoạt động thông tin và truyền thông cho Giám đốc Sở tham gia các cuộc họp với Bộ Thông tin và Truyền thông, liên ngành, UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân... các tổ chức có liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý.

12. Tham gia tập huấn, nâng cao nghiệp vụ trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đầu  tư xây dựng cơ bản...

13. Tổ chức thực hiện và quản lý công tác tài chính; điều phối và quản lý các nguồn kinh phí thuộc các dự án, kinh phí sự nghiệp thuộc ngành quản lý theo chế độ tài chính hiện hành.

14. Lập quyết toán, báo cáo tài chính các dự án hoàn thành, thực hiện báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí thuộc lĩnh vực ngành quản lý theo quy định của pháp luật.

15. Quản lý tài sản công của nhà nước thuộc quyền quản lý của Phòng.

16. Quản lý cán bộ, công chức, tài sản, hồ sơ và tài liệu theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.  
Thông tin cần biết
   

Dự thảo Quy định chế độ nhuận bút, thù lao trong lĩnh vực báo chí, truyền thanh, bản tin, đặc san, cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Nội dung chi tiết xem tại đây.​ 

 

   

​Triển khai hưởng ứng cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020​.

Chi tiết xem tại đây.​

 

  

​Cung cấp số liệu thống kê về lĩnh vực thông tin cơ sở năm 2019​.

Nội dugn chi tiết xem tại đây.​

 

   

Bảo đảm thông tin liên lạc và an toàn thông tin trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý - năm 2020​.

Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

   
Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”
Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

   

​Giới thiệu tài liệu về định hướng phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam năm 2019​.

Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nội dung thuộc lĩnh vực nào nhất trên website này?

  Báo chí xuất bản
  Công nghệ thông tin
  Bưu chính viễn thông
  Lĩnh vực khác

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồng trang | Rss
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Cao Tánh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3711570.  Email: stttt@quangngai.gov.vn.
Địa chỉ: 118 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi.