Thứ Ba, 25-02-2020, 05:49 (GMT+7)


Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2382327
Đang online: 8
Công bố đường dây nóng tiếp nhận, phản ảnh, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông

   THANH TRA SỞ

                                              Điện thoại: 0255 3711 571


A. Lãnh đạo phòng:  


1. Chánh Thanh tra: Hoàng Duy

    - Mobile: 0913 488886

    - E-mail: Duyh@ict-quangngai.gov.vn 


2. Phó Chánh Thanh tra: Đặng Hồng Hải

    ​- Mobile: 0986 355977

         - E-mail: haidh@ict-quangngai.gov.vn


     B. Chức năng nhiệm vụ phòng: 

         I.  Vị trí, chức năng.

        Thanh tra Sở là cơ quan chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình và cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

          Thanh tra Sở có con dấu và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước tỉnh để thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành về thông tin và truyền thông trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính (thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Sở):

a) Thanh tra, kết luận, quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định xử lý;

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính theo hướng dẫn của Thanh tra tỉnh.

3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật các quy định về thông tin và truyền thông đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội và công dân hoạt động có liên quan trong phạm vi toàn tỉnh.

4. Xử lý hoặc kiến nghị áp dụng các biện pháp xử lý để phòng ngừa, ngăn chặn và chấm dứt kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về thông tin và truyền thông.

5. Xử phạt vi phạm hành chính về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

6. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Chủ trì tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật;

b) Giúp Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo;

c) Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở trong việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo.

7. Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, Kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại cơ quan Sở theo quy định của pháp luật; theo dõi, kiểm tra và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước.

8. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý nhà nước của Sở trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về chương trình, kế hoạch công tác, nghiệp vụ thanh tra về thông tin và truyền thông.

9. Tạm đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ quyết định không đúng về công tác thanh tra của thủ trưởng các đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở.

10. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; tổng hợp báo cáo kết quả về công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở.

11. Kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những quy định trái với văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước hoặc pháp luật chuyên ngành về thông tin và truyền thông được phát hiện qua công tác thanh tra.

12. Hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra chuyên ngành về thông tin và truyền thông, nghiệp vụ thanh tra nhân dân cho đội ngũ thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý nhà nước của Sở.

13. Phối hợp với Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh hoặc chủ trì tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông cho Thanh tra viên, cộng tác viên Thanh tra thông tin và truyền thông; được sử dụng cộng tác viên thanh tra theo quy định của pháp luật.

14. Yêu cầu các cơ quan, tổ chức có liên quan thuộc Sở quản lý cử cán bộ, công chức tham gia các đoàn thanh tra.

15. Làm đầu mối của Sở trong quan hệ, phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật của trung ương và địa phương, các tổ chức thanh tra nhà nước để giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật về thông tin và truyền thông.

16. Tham gia chuẩn bị nội dung liên quan đến hoạt động thanh tra về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh cho Giám đốc Sở tham gia các cuộc họp theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, liên ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh,… các tổ chức có liên quan đến lĩnh vực này.

17. Tham gia hội nghị, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của Thanh tra Sở.

18. Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản và kinh phí hoạt động của Thanh tra Sở

19. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo hướng dẫn, chỉ đạo của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông và theo sự phân công của Giám đốc Sở.  


Thông tin cần biết
   

Dự thảo Quy định chế độ nhuận bút, thù lao trong lĩnh vực báo chí, truyền thanh, bản tin, đặc san, cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Nội dung chi tiết xem tại đây.​ 

 

   

​Triển khai hưởng ứng cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020​.

Chi tiết xem tại đây.​

 

  

​Cung cấp số liệu thống kê về lĩnh vực thông tin cơ sở năm 2019​.

Nội dugn chi tiết xem tại đây.​

 

   

Bảo đảm thông tin liên lạc và an toàn thông tin trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý - năm 2020​.

Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

   
Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”
Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

   

​Giới thiệu tài liệu về định hướng phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam năm 2019​.

Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nội dung thuộc lĩnh vực nào nhất trên website này?

  Báo chí xuất bản
  Công nghệ thông tin
  Bưu chính viễn thông
  Lĩnh vực khác

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồng trang | Rss
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Cao Tánh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3711570.  Email: stttt@quangngai.gov.vn.
Địa chỉ: 118 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi.