Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8576589
Đang online: 5
Bổ trợ tư pháp
Chọn lĩnh vực
Phân loại
Từ khóa
Tổng số: 11 văn bản.
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 51/2013/QĐ-UBND 18/11/2013 Về việc quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
2 49/2013/QĐ-UBND 18/10/2013 Về việc sửa đổi khoản 6 Điều 4 và điểm b khoản 1 Điều 6 Quy định hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở, hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền v
3 4146/KH-UBND 14/10/2013 Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
4 239/QĐ-UBND 11/10/2013 Về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính về lĩnh vực hành chính tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi
5 31/2013/QĐ-UBND 23/07/2013 Ban hành Quy chế hợp đồng bảo vệ rừng trong các tháng cao điểm của mùa khô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
6 29/2013/QĐ-UBND 04/07/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
7 48/2012/QĐ-UBND 25/12/2012 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
8 33/2012/NQ-HĐND 10/12/2012 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
9 23/2011/QĐ-UBND 08/10/2011 Chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cho tổ chức hành nghề công chứng
10 05/2010/QĐ-UBND 26/01/2010 Phê duyệt Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
11 18/2009/QĐ-UBND 30/03/2009 Giao thêm nhiệm vụ chứng thực cho Phòng Tư pháp cấp huyện
Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.