Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8558870
Đang online: 5
Đăng ngày: 12/03/2018
Đ/c Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Thực hiện Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, vừa qua, ngày 07/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05/​CT-UBND về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Để việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành khẩn trương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 2621/KH-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, các nội dung triển khai thực hiện phải phù hợp với Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Nghị quyết số 41/2017/QH14; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Bộ luật Hình sự năm 2015 trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; khẩn trương hoàn thành việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực quản lý được phân công có liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới đảm bảo thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc phổ biến, tuyên truyền Bộ luật hình sự năm 2015.

Với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì tham mưu tổ chức phát động Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự” trên địa bàn tỉnh để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia tìm hiểu các quy định pháp luật của Bộ luật Hình sự, đồng thời đưa nội dung tuyên truyền Bộ luật Hình sự vào các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở theo các đề án phổ biến, giáo dục pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn các câu lạc bộ pháp luật trong tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Bộ luật Hình sự…Đồng thời thực hiện việc theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

TV

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.