Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8577258
Đang online: 1

Ngày 24/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 728/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục nhóm thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 03/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 603/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi trong trong lĩnh vực luật sư và lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi. 

Ngày 01/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 360/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngã​i (Quyết định 360).

Ngày 09/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1857/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nh​ận, giải quyết của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi. Việc ban hành quyết định nhằm đảm bảo tính công khai minh bạch và kịp thời các quy định về thủ tục hành chính.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng​ Chính phủ về công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính của các cấp chính quyền; ngày 27/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1788/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính của các cấp chính quyền; ngày 29/8/2017, Chủ tịch UBND tỉn​h đã ban hành Quyết định số 1615/QĐ-UBND về việc công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và Quyết định số 1616/QĐ-UBND về việc công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực biển, hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính của các cấp chính quyền; ngày 30/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1241/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương

Ngày 12/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ba​n hành Quyết định số 1294/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành thuộc thẩm quy​ền gi​ải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 28/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ba​n hành Quyết định số 1215/QĐ-UBND công bố chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

Ngày 24/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông (ban hành th​eo Quyết định số 502/QĐ-UBND). 


TIN ĐÃ ĐƯA

Trang 1/4 1 2 3 4 > >> 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.