Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8576595
Đang online: 6

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Công văn số 114/CĐVC ngày 30/10/2019 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh về việc phối hợp tổ chức hội nghị công chức, viên chức cơ quan, đơn vị năm 2019; ngày 13/01/2020, lãnh đạo Sở Tư pháp phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2019.

Ngày 13/01/2020, tại Sở Tư pháp, Khối thi đua Nội chính tỉnh gồm có 09 cơ quan, đơn vị: Sở Tư pháp; Sở Nội vụ; Thanh tra tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019. Dự hội nghị có ông Nguyễn Việt Tân, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua. 

Ngày 10/01/2020, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh; Hội Công chứng viên tỉnh, Hội Luật gia tỉnh; Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố; các đồng chí Lãnh đạo sở và cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp.

Ngày 24/12/2019, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (gọi tắt là Hội đồng) đã họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2019 và triển khai công tác năm 2020. Cuộc họp do đồng chí Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tỉnh chủ trì.

Sáng ngày 24/12/2019, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020; Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại 64 điểm cầu (điểm cầu Trung ương- điểm cầu chính và điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã dự và chủ trì hội nghị, cùng dự hội nghị có đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương. Đồng chí Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Quảng Ngãi; Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành; Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp và Trưởng phòng tư pháp các huyện, thành phố.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của UBND tỉnh Quảng Ngãi; Kế hoạch triển khai luật trong năm 2019 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, ngày 17/12/2019, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức hội nghị triển khai 03 văn bản luật: Luật Quản lý thuế; Luật Thi hành án hình sự; Luật Đặc xá. Đây là đợt triển khai luật lần thứ tư trong năm 2019. Tham dự hội nghị có gần 200 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố, các phòng ban chuyên môn và báo cáo viên pháp luật tỉnh. Đồng chí Nguyễn Trung Tập, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh khai mạc và chủ trì Hội nghị.

Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/4/2019 về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2019 - 2021” (gọi tắt là Đề án); Quyết định số 1347/QĐ-BTP ngày 14/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án, ngày 10/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 26/6/2018 về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi là Đề án), Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-STP ngày 04/10/2019 về thực hiện Đề án năm 2019. Theo Kế hoạch, vào ngày 27/11/2019, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tra tấn. Tham dự hội nghị có trên 200 đại biểu là báo cáo viên pháp luật tỉnh; cán bộ, công chức phụ trách pháp chế hoặc lĩnh vực pháp luật của sở, ban, ngành, hội đoàn thể trên địa bàn tỉnh; công chức Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019, thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, ngày 08/11/2019, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tổ chức Hội thảo hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 với chủ để Nhìn lại 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 12/10/2004 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân”.

Thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 và Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên từ năm 2018 đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, những năm qua tỉnh Quảng Ngãi không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL cho lứa tuổi thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức khác nhau với nội dung đa dạng, phù hợp với thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn tỉnh. Năm 2019, thực hiện kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh và hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp – cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan như Sở Giáo dục và đào tạo, Công an, Tỉnh đoàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch…tổ chức Hội thi sân khấu “Thanh niên với pháp luật” tỉnh Quảng Ngãi năm 2019, tạo “sân chơi” mới mẻ, bổ ích để thanh thiếu niên học sinh có cơ hội học hỏi, tiếp cận các quy định pháp luật có liên quan, góp phần nhận thức và nâng cao ý thức, hiểu biết chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh.


TIN ĐÃ ĐƯA

Trang 1/36 1 2 3 4 5 > >> 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.