Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8539654
Đang online: 5
Đăng ngày: 28/04/2014

Thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); Quyết định số 1063/QĐ-BTP ngày 9/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” giai đoạn 2013-2016;

Ngày 23/4/2014, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 1478/KH-UBND về thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2016.

Kế hoạch đã đề ra những hoạt động cụ thể cần triển khai, thực hiện như: Quản lý, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng; định kỳ tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho nguồn nhân lực thực hiện thực hiện công tác PBGDPL; Xây dựng, hoàn thiện nguồn tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ PBGDPL; Tăng cường PBGDPL trên phương tiện thông tin đại chúng. Nâng cao chất lượng cũng như đa dạng hóa các hình thức thực hiện các chương trình, chuyên mục; Ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, thường xuyên cập nhật văn bản pháp luật và thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua website; Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm về các chuyên đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển đất nước; Thực hiện thí điểm một số hoạt động tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức có chức năng thực hiện công tác PBGDPL; Tổ chức kiểm tra, tổng kết thực hiện Đề án và triển khai mô hình có hiệu quả trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện PBGDPL…

Việc ban hành Kế hoạch nhằm tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, có phẩm chất, năng lực, cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần thực hiện hiệu quả việc phát triển nguồn nhân lực ngành tư pháp cũng như việc thực hiện hiệu quả các mục tiêu của đề án trong giai đoạn 2014-2016. Từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong địa bàn tỉnh.

TV

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.