Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8539841
Đang online: 3
Đăng ngày: 01/09/2017

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính của các cấp chính quyền; ngày 29/8/2017, Chủ tịch UBND tỉn​h đã ban hành Quyết định số 1615/QĐ-UBND về việc công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và Quyết định số 1616/QĐ-UBND về việc công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực biển, hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Theo đó, nội dung công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính có tổng số 06 TTHC trong 04 lĩnh vực quản lý, gồm: Lĩnh vực tin học và thống kê: 01 thủ tục; lĩnh vực tài chính đầu tư: 03 thủ tục; lĩnh vực tài chính doanh nghiệp: 01 thủ tục và lĩnh vực quản lý giá và công sản: 01 thủ tục. Đối với công bố trong lĩnh vực biển, hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm có 05 thủ tục. Theo quy định, sau khi công bố Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức niêm yết công khai và giải quyết TTHC nêu tại quyết định theo đúng quy định của pháp luật; Sở Tư pháp có trách nhiệm đăng nhập TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố.

Việc công bố các thủ tục này tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu, thực hiện TTHC; đồng thời là điều kiện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhân dân kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Anh Tin

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.