Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8549713
Đang online: 4
Đăng ngày: 05/10/2017

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng​ Chính phủ về công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính của các cấp chính quyền; ngày 27/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1788/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

Nội dung công bố có tổng số 41 thủ tục hành chính trong 05 lĩnh vực quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, gồm: Lĩnh vực xây dựng: 23 thủ tục; lĩnh vực quy hoạch xây dựng: 03 thủ tục; lĩnh vực nhà ở và bất động sản: 08 thủ tục; lĩnh vực vật liệu xây dựng: 02 thủ tục và lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: 05 thủ tục.

Theo quy định, sau khi công bố Sở xây dựng thực hiện niêm yết công khai đầy đủ và tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật; Sở Tư pháp có trách nhiệm đăng nhập thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố.

Anh Tin (CĐ)

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.