Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8558898
Đang online: 2
Đăng ngày: 25/07/2018

​Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành các quyết định về Quy chế hoạt động, kiện toàn Ban thư ký giúp việc và Thông​ báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Hội đồng

Thực hiện Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 07/2/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi là Hội đồng)Kết luận số 06/KL-HĐPBGDPL ngày 02/7/2018 của Hội đồng tại cuộc họp 6 tháng đầu năm 2018, ngày 23/7/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ký ban hành 03 văn bản: Quyết định số 03/QĐ-HĐPBGDPL ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng (thay thế Quyết định số 03/QĐ-PBGDPL ngày 15/8/2017); Quyết định số 04/QĐ-HĐPBGDPL về kiện toàn Ban Thư ký giúp việc cho Hội đồng (thay thế Quyết định số 01/QĐ-PBGDPL ngày 13/10/2014); Thông báo số 05/QĐ-HĐPBGDPL về phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng (thay thế Thông báo số 04/TBHDDPBGDGDPL ngày 15/8/2017).

Các văn bản được ban hành nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh trong thời gian tới. Bên cạnh thực hiện Quy chế, các thành viên Hội đồng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ cụ thể đã được phân công cho từng thành viên tại Thông báo, trong đó có nhiệm vụ theo giõi, kiểm tra, giám sát hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của các huyện, thành phố.

TN

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.