Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8539663
Đang online: 3
Đăng ngày: 15/03/2018

Ngày 01/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 360/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngã​i (Quyết định 360).

Theo Quyết định 360, có 12 TTHC mới được ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản (gồm: Cấp thẻ đấu giá viên; thu hồi Thẻ đấu giá viên; cấp lại Thẻ đấu giá viên; đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản; đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp; đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác; thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản; cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản; đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản; thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản; phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến và đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản)02 TTHC bị bãi bỏ (gồm: Thủ tục đăng ký danh sách đấu giá viên và bán đấu giá tài sản, bán đấu giá quyền sử dụng đất).

Cũng theo Quyết định 360, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tổ chức niêm yết công khai, đầy đủ danh mục, nội dung TTHC nêu trên và thực hiện tiếp nhận, giải quyết các TTHC theo quy định pháp luật; đồng thời, giao Văn phòng UBND tỉnh đăng nhập các TTHC này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố./.

PTQ

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.