Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8541040
Đang online: 7
Đăng ngày: 19/04/2019

Ngày 20/3/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê ngành Tư pháp. Thông tư này thay thế Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/3016 quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp.

Thông tư số 03/2019/TT-BTP gồm có 05 chương, 20 điều và 70 biểu mẫu báo cáo thống kê trong 21 lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác tư pháp (Sở Tư pháp thực hiện báo cáo thống kê 26 biểu mẫu). So với Thông tư số 04/2016/TT-BTP thì Thông tư số 03/2019/TT-BTP có một số điểm mới, cụ thể:

1. Về phạm vi điều chỉnh: Bổ sung các lĩnh vực chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải thương mại và quản lý thanh lý tài sản.

2. Về đối tượng áp dụng: Bổ sung các tổ chức hòa giải thương mại, quản lý thanh lý tài sản và hòa giải viên thương mại vụ việc, quản tài viên đăng ký hành nghề cá nhân do bổ sung các lĩnh vực tương ứng trong phạm vị điều chỉnh.

3. Về ước tính số liệu thống kê: Tại điểm c khoản 3 Điều 6 Thông tư số 03/2019/TT-BTP quy định trong các kỳ báo cáo, các đơn vị báo cáo chỉ báo cáo số liệu thực tế, không phải báo cáo số liệu ước tính. Các đơn vị báo cáo tự ước tính để phục vụ quản lý nội bộ. Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp chủ động ước tính trên phạm vi cả nước.

4. Về thời hạn nhận báo cáo: Các kỳ báo cáo 6 tháng phục vụ sơ kết và báo cáo năm phục vụ tổng kết được giữ nguyên thời hạn như Thông tư số 04/2016/TT-BTP. Riêng kỳ báo cáo năm chính thức thì thời hạn Bộ Tư pháp nhận báo cáo của Sở Tư pháp là 20/02 hàng năm.

5. Về biểu mẫu thống kê: Hệ thống biểu mẫu thống kê định kỳ kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP có 70 biểu mẫu, giảm 09 biểu và giảm 20% số cột so với 79 biểu mẫu thống kê được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP.

Thông tư số 03/2019/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2019 và bắt đầu áp dụng từ kỳ báo cáo thống kê 6 tháng năm 2019.

Thu Phan

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.