Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8523956
Đang online: 8
Bổ trợ tư pháp
Chọn lĩnh vực
Phân loại
Từ khóa
Tổng số: 22 văn bản.
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 51/2013/QĐ-UBND 18/11/2013 Về việc quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
2 49/2013/QĐ-UBND 18/10/2013 Về việc sửa đổi khoản 6 Điều 4 và điểm b khoản 1 Điều 6 Quy định hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở, hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền v
3 4146/KH-UBND 14/10/2013 Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
4 239/QĐ-UBND 11/10/2013 Về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính về lĩnh vực hành chính tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi
5 31/2013/QĐ-UBND 23/07/2013 Ban hành Quy chế hợp đồng bảo vệ rừng trong các tháng cao điểm của mùa khô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
6 29/2013/QĐ-UBND 04/07/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
7 48/2012/QĐ-UBND 25/12/2012 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
8 33/2012/NQ-HĐND 10/12/2012 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
9 18/2012/CT-UBND 22/10/2012 Tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về Nhà ở trên địa bàn tỉnh
10 1577/QĐ-UBND 22/10/2012 Phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa trong quan hệ giải quyết công việc giữa Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi với tổ chức, cá nhân
11 17/2012/QĐ-UBND 10/07/2012 Về việc sửa đổi Điều 9 của Quy chế tạm thời "bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê” ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 13/01/1996 của UBND tỉnh
12 26/2011/QĐ-UBND 03/11/2011 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất
13 23/2011/QĐ-UBND 08/10/2011 Chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cho tổ chức hành nghề công chứng
14 04/2011/QĐ-UBND 14/02/2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 14/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi
15 02/2011/QĐ-UBND 28/01/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 02/11/2009 của UBND tỉnh Ban hành Quy định hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở và hạn mức công nhận diện tích đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Trang 1/2 1 2 > >> 
Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.