Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8224910
Đang online: 5
Đăng ngày: 14/02/2017

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước đã được quy định trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nướ​c và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của LTNBTCNN, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch số 549/KH-UBND về công tác bồi thường nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Căn cứ vào nội dung kế hoạch, trong năm 2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và thực hiện tốt việc giải quyết bồi thường cho các cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị và địa phương những quy định của LTNBTCNN và các văn bản hướng dẫn liên quan; đồng thời chỉ đạo trong mỗi cơ quan, đơn vị phải có công chức, viên chức kiêm nhiệm phụ trách theo dõi công tác giải quyết yêu cầu bồi thường thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình để đảm bảo giải quyết kịp thời yêu cầu bồi thường khi có thiệt hại xảy ra.

Sở Tư pháp tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn về nghiệp vụ đối với các cơ quan có trách nhiệm bồi thường; báo cáo tình hình giải quyết yêu cầu bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả cho UBND tỉnh biết để kịp thời chỉ đạo.

Ngoài ra, tỉnh cũng đã chỉ đạo  các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố; xây dựng kế hoạch công tác BTNN năm 2017 và hướng dẫn lập dự toán các trường hợp yêu cầu bồi thường phát sinh trong năm để tiến hành lập dự toán ngân sách cho công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh.

                                                                                          Minh Xuân

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.