Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8514971
Đang online: 11
Đăng ngày: 22/11/2018

Công tác cải cách hành chính luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo quyết liệt, coi đây là một trong những nội dung quan trọn​g trong công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ Nhân dân, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 05, Nghị quyết chuyên đề về cải cách hành chính, rút ngắn 30% thời gian theo quy định về giải quyết thủ tục hành chính. 

Có thể nói, công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh hết sức coi trọng. Sở Tư pháp với trách nhiệm chủ trì tham mưu, theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện các nội dung về cải cách thể chế; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu thực hiện nội dung về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở Chương trình công tác năm 2018, Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch số 07/KH-STP ngày 16/01/2018 về cải cách hành chính của Sở Tư pháp năm 2018 và Kế hoạch số 31/KH-STP ngày 30/10/2018 về tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền pháp luật về CCHC. Theo đó trong 02 ngày 20 và 21 tháng 11 vừa qua đã tổ chức 02 lớp tập huấn, tuyên truyền pháp luật về CCHC tại thành phố Quảng Ngãi và huyện Tư Nghĩa.

Đối tượng tham dự lớp tập huấn bao gồm đại diện lãnh các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN và các hội, đoàn thể; Thành viên Hội đồng PHPBGDPL; Báo cáo viên pháp luật huyện, thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND; UBMTTQVN và các hội, đoàn thể cấp xã; Công chức: Tư pháp - Hộ tịch, Văn phòng - Thống kê, Văn hóa - Xã hội, Kinh tế - Hạ tầng, Công an. Hai nội dung tập trung triển khai là cải cách thể chế - nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở cấp huyện, cấp xã và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp-hộ tịch. Đây là những nội dung trọng tâm, thiết thực được chỉ đạo triển khai trong năm 2018 và cũng là cơ hội để cán bộ, công chức bổ sung, củng cố thêm kiến thức pháp luật về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính về hộ tịch, từ đó vận dụng và thực hiện tốt trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm vụ tại địa phương. Tại hội nghị tập huấn, các báo cáo viên pháp luật trình bày các nội dung có trọng tâm, trọng điểm và gắn với thực tiễn hiện nay. Cuối buổi hội nghị có dành thời gian hợp lý để thảo luận, trao đổi và giải đáp những khó khăn, vướng mắc thực tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có liên quan.

Có thể nói trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, cả về tổ chức triển khai và kết quả đạt được trên từng lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện có lúc có nơi chưa nghiêm túc, chưa đồng bộ, nhất là về thực hiện các thủ tục hành chính vẫn chưa thực sự làm hài lòng người dân, thậm chí có nơi có địa phương còn đòi hỏi, yêu cầu người dân phải cung cấp các giấy tờ hoặc làm những thủ tục hành chính không được pháp luật quy định, hoặc yêu cầu người dân bổ sung thủ tục nhiều lần, hoặc có nơi tự soạn mẫu thủ tục hành chính buộc người dân phải mua để kê khai nộp cho cơ quan chuyên môn ngoài quy định của Nhà nước... Điều này cho thấy đâu đó vẫn còn là vi phạm quy định pháp luật về cải cách hành chính, làm mất thời gian, đi lại tốn kém cho người dân, vẫn còn tình trạng quan liêu, sách nhiễu, thiếu tinh thần thái độ phục vụ đúng mực trong giải quyết yêu cầu của người dân. Chính vì vậy, việc tăng cường tập tuấn, tuyên truyền pháp luật về cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức trong giai đoạn này là quan trọng và hết sức cần thiết.

THANH NGỌC

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.