Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8577269
Đang online: 2
Đăng ngày: 10/11/2017

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2​017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số đ​iều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (Thông tư số 33). 

Theo Thông tư số 33, kể từ ngày 05/12/2017, đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền đất (GCNQSDĐ) cho hộ gia đình thì tất cả các thành viên có quyền sử dụng đất được ghi đầy đủ họ tên, năm sinh trên GCNQSDĐ; cụ thể cách ghi như sau: Đối với hộ gia đình sử dụng đất thể hiện các thông tin “Hộ gia đình, gồm ông” (hoặc “Hộ gia đình, gồm bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình như quy định tại Điểm a Khoản này; địa chỉ thường trú của hộ gia đình. Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình và cùng có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình; sau đó ghi thêm “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với … (ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất);”.

Có thể nói, đây là quy định phù hợp với thực tiễn hiện nay trong công tác quản lý đất đai, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích của các thành viên trong hộ gia đình cùng có quyền sử dụng đất nhưng tại thời điểm chuyển nhượng, cho tặng quyền sử dụng đất không có tên trong Sổ hộ khẩu (cơ sở pháp lý xác định thành viên trong hộ gia đình có cùng QSDĐ); đồng thời, giúp cho người nhận chuyển nhượng QSDĐ tránh được rủi ro đối với các hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ bị vô hiệu./.

PTQ

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.