Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8541132
Đang online: 3
Đăng ngày: 09/08/2019

Ngày 31/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Quyết định số 14). Quyết định số 14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2019 và thay thế Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg  ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (Quyết định số 06).

Nội dung cơ bản của kế hoạch gồm: Phổ biến, truyền thông về vai trò của Tủ sách pháp luật, quy định của pháp luật và tình hình xây dựng, quản lý khai thác Tủ sách pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; quản lý, khai thác thống nhất sách, tài liệu của Tủ sách pháp luật với sách, tài liệu của Thư viện xã, điểm Bưu địện – Văn hóa xã, Trung tâm học tập cộng đồng; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; hướng dẫn khai thác tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; tổ chức cập nhật, chịu trách nhiệm về tính chính xác và chất lượng nội dung của sách, tài liệu pháp luật trên dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia theo chức năng và phạm vi quản lý; hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn; cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân; Thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả, xác định nhu cầu khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật cấp xã, Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị đã được xây dựng theo Quyết định số 06 mà không thuộc đối tượng áp dụng tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 14…

Chủ tịch UBND giao Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung kế hoạch; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện; tổng hợp báo cáo…

Việc triển khai thực hiện kế hoạch này nhằm góp phần thiết thực vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và bảo đảm thực hiện quyền của công dân trong tiếp cận thông tin pháp luật; củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, nhất là các xã đặc biệt khó khăn để phục vụ rộng rãi nhu cầu tra cứu, khai thác thông tin, sách, tài liệu pháp luật; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, nâng cao giá trị sử dụng, khai thác sách, tài liệu pháp luật thông qua xây dựng, vận hành Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.

TV

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.