Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 7999683
Đang online: 10

Ngày 24/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông (ban hành th​eo Quyết định số 502/QĐ-UBND). 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính của các cấp chính quyền tại Quyết định số 08/QĐ-TTg; ngày 23/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 269/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng N​gãi

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch t​ư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Vừa qua, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 02/2016/TT-TTCP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính (Thông tư​ 02). Thông tư 02 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2016.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính của các cấp chính quyền tại Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/5/2015, ngày 16/6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1037/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Qu​ảng Ngãi.

Ngày 20/5/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 871/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh v​ực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi. Tại nội dung công bố, có 05 thủ tục hành chính (TTHC) mới trong lĩnh vực biển và hải đảo, gồm:

 

Ngày 22/4/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ba​n hành Quyết định số 654/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, TTHC thay thế thu​ộc thẩm quy​ền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 08/4/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ba​n hành Quyết định số 587/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quy​ền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi. Theo quyết định công bố, có 01 thủ tục hành chính mới t​rong lĩnh vực công nghiệp được ban hành là: Thủ tục cấp giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ và các văn bản có liên quan của cơ quan nhà nước cấ​p trên, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, ngày 04/4/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 172/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020

Thực hiện trách nhiệm rà soát, đán​h giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, ngày 19/02/2016 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 721/KH-UBND.

 


TIN ĐÃ ĐƯA

Trang 1/3 1 2 3 > >> 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.